Srpen 2006


Projekty

31. srpna 2006 v 8:33 Proti srsti

Kuřata chovaná pro maso

Chov masných kuřat (tzv. brojlerů) patří k těm oblastem zemědělství, kde dochází k největšímu utrpení zvířat. Miliardy zvířat jsou každoročně chovány nevhodným způsobem v nevyhovujících podmínkách. Institut Nadace na ochranu zvířat, o.p.s. zahájil kampaň "Pomozme kuřeti" aneb KUŘE ještě ŽIJE?!, která je součástí celoevropské kampaně za zlepšení chovu kuřat chovaných pro maso.

Jak můžeš pomoci??

31. srpna 2006 v 8:21 Pokusy na zvířatech

JAK MŮŽEŠ POMOCI TY?

Nekupuj výrobky, které jsou testované na zvířatech. Seznam "netestovaných" výrobků ti rádi na požádání zašleme. Seznam netestovaných výrobků na zvířatech nabízíme volně i na našich stránkách. Pokud máš zájem, je zde ke stažení i Seznam testovaných výrobků na zvířatech.
Piš firmám, které využívají zvířata proč odmítáš jejich výrobky.
Při výuce odmítni pitvu či jakýkoliv pokus na zvířeti.
Udělej v okolí tvého bydliště nebo škole informační nástěnku.
Udělej informační stánek v centru města. Postav stolek s materiály a hovoř s lidmi o ekologii, právech zvířat, rozdávej materiály a zkus získat i finanční podporu.
Zapoj se do aktivit organizací zabývajících se ochranou práv zvířat a životního prostředí.
Podpoř hnutí DIFFERENT LIFE a jeho aktivity.

Proč jsme proti

31. srpna 2006 v 8:20 Pokusy na zvířatech

PROČ JSME PROTI VIVISEKCI?

Testovaný králík /7,7kB /12,8kB
Nejdůležitější důvod je ten, že je to velice špatná věda, vytvářející mnoho zavádějících a matoucích údajů, jež vydávají zdraví lidí v nebezpečí. Je to také plýtvání finančních prostředků daňových poplatníků. Je to špatná věda, protože nám dává informace a výsledky o zvířatech, kdežto my potřebujeme znát účinek na člověka. Dávno víme, že lidská nemoc může mít u zvířat úplně jinou formu. Ukázalo se, že výsledky z pokusů na zvířatech nejsou nijak použitelné pro lidi. To je zákon přírody, spojený s metabolismem (souhrn všech fyzických a chemických procesů, neustále se konajících v živých organismech), podle něhož je biologická reakce, která se ustanovila pro jeden druh, platná pouze pro tento jednotlivý druh a pro žádný jiný. Často mohou dva úzce spřízněné druhy jako myš a krysa reagovat kompletně rozdílným způsobem.
Lékaři, kteří pracují přímo s nemocnými lidmi, opět a opět prohlašují, že nemoci se musejí zkoumat tehdy, když se spontánně projevují v lidském organismu. Vivisektoři vlastně uměle, násilně a především nepřirozeně vyvolávají u zvířat nemoci, které by normálně nedostali, nebo které se u nich projevují v jiných formách. To platí pro všechny druhy pokusů se zvířaty.
Mnozí významní vědci se stavějí proti vivisekci, ale bývají většinou záměrně umlčováni či ignorováni vivisektory a jejich zájmy, kterým pokusy na zvířatech přinášejí značné zisky. Proto uvádíme několik citátů těchto oponentů:
 • "Tuberkulosa morčete není tuberkulosou člověka o nic více, než je rakovina myši rakovinou člověka. Obětujíc stovky morčat, já, jakož i tolik jiných vědců, jsme prokázali pouze jednu věc: že výsledky získané u zvířat dalece nejsou pro člověka použitelné." (Dr. Doyen)
 • "Vivisekce je pro studium lékařství zbytečná. Je také zbytečná pro studium fyziologie, neboť jestliže dnes známe funkce orgánů, je to díky tomu, že je léčíme, když jsou poškozené. Na klinice a ne ve vivisekční laboratoři jsme poznali fyziologickou roli, kterou každý orgán v lidském těle hraje. Přišlo by na okamžik serióznímu praktickému lékaři na mysl, proto aby studoval činnost léčivých látek, aby si představil, že to, co se děje v těle zdravého zvířete by bylo stejné jako u nemocného člověka?" (Dr. Paqueta, dříve lékař - inspektor Enfants de la Seine).
 • "Dokonce i když byl nějaký lék podroben kompletnímu a adekvátnímu farmakologickému výzkumu na několika druzích zvířat a shledán relativně nejedovatým a bezpečným, je často shledáno, že takový lék může vykazovat neočekávané a nebezpečné toxické reakce u nemocných lidí. To bylo známo už téměř od počátku vědecké farmakologie." (Dr. E. Marshall v Journal of the America Medical Association).
 • "Jako vědec studuji metagenesi (druh reprodukce, při níž řady generací nestejných forem přicházejí mezi zárodek a původní typ, alternace generací) a kardiogenesi (původ rakoviny), dvě pole, na nichž je zásadně nezbytné experimentovat. Tedy vím, o čem hovořím. A já říkám, "ne" pokusům se zvířaty. Nejen kvůli etickým, ale hlavně kvůli vědeckým důvodům. Člověk může provádět pokusy mnoha jinými metodami, které nabízejí tři výhody: vědeckou platnost, úsporu času (výsledky, dostupné s laboratorními zvířaty v šesti měsících lze získat za dva týdny s buňkami ve zkumavce), nižší náklady. Pokusy se zvířaty jsou klamné, zbytečné, nákladné a nadto kruté." (Gionni Tamino, vědec na Universitě Padově, přední lékařské škole v Itálii).
Opice se zašitýma očima 4kB/ 8,9kB Nezáleží tedy kolik se udělalo pokusů se zvířaty, protože stejně první dvě generace lidí, kteří užívají nějaký nový lék nebo léčebný postup jsou skutečnými morčaty kvůli rozdílům mezi námi a zvířaty. Tomu se právě nelze vyhnout. Jedním z příkladů je lék DES (stilboestrol), který byl důkladně vyzkoušen na zvířatech a shledán bezpečným. Způsobil rakovinu pochvy u dcer žen, které jej brali jako prevenci potratu. Nyní se to ukazuje u třetí generace, kdy vnoučata původních uživatelů se rodí s genitálními defekty.
Některé "důkladně sledované" a na zvířatech testované léky, které uškodily a zabily jejich uživatele:
 • Phenacetin (na bolesti) - způsobil poškození ledvin a červených krvinek
 • Urethane (leukémie) - způsobil rakovinu jater, plic a kostní dřeně
 • Isoniazid (tuberkolóza) - způsobil zničení jater
 • Clioquinol (průjem) - způsobil oslepnutí, paralýzu a smrt
 • Isopreterenol (astma) - způsobil smrt
 • Flamamil (revma) - způsobil ztrátu vědomí
 • Eraldin (léčba srdce) - způsobil vážné poškození zraku a zažívacího traktu
 • Phenformin (cukrovka) - dokud nebyl odstraněn z trhu způsobil 1000 úmrtí ročně

  Co zapřičiňuje tyto obtíže?

  Potíže vyplývají z rozdílů v pěti základních stupních působení, jímž lék (nebo jiná testovaná látka) účinkuje v živém organismu, které určí jak na něj bude lék působit - jinými slovy, přispívá k biochemickému prostředí, jedinečnému tomu kterému druhu.
  Ony stupně jsou:
 • vstřebávání do krve
 • distribuce do stanoviště
 • působení a mechanismus působení
 • metabolismus
 • vyloučení.
  Každá malá změna, zopakovaná na každém z těchto stupňů, se může nahromadit ve větší změnu působení. Jedním z nejdůležitějších faktorů je rychlost a typ metabolismu nebo způsob, jímž je lék zdolán tělem. Vědecká dobrozdání ukazují, že odchylky v metabolismu léků mezi druhy je spíše pravidlem než vyjímkou. Rozdílné způsoby metabolismu také přispívají k rozmanitosti živočišných druhů.
  Například amfetaminy se látkově přeměňují stejnými způsoby u psů a myší, ale rozdílným způsobem u krysy a ještě jinak u morčete. Toxické účinky léků, neočekávané v testech se zvířaty, mohou být zjištěny u lidí, je-li jejich metabolismus pomalejší nebo kde se utvářejí jeho jedovaté vedlejší produkty. Například léky fenylbutazon a oxyfenbutazon byly příčinou mnoha úmrtí lidí, protože jim trvá mnohem déle tyto léky látkově přeměnit. Lidskému tělu trvá 72 hodin než zdolá poloviční dávku fenylbutazonu, kdežto u opice, psa, krysy a králíka jsou odpovídající lhůty 8, 6, 6, a 3 hodiny. U oxyfenbutazonu trvá lidskému tělu 72 hodin než zdolá poloviční dávku, zatímco u psa to trvá pouze 1/2 hodiny, atd. atd.
  Protože není nikdy možné předpovídat, které ze zvířat - jestli vůbec některé - bude reagovat podobně jako člověk, je tu neustále nebezpečí zavádějících předpokladů. Pokusy se zvířaty (a nemluvíme pouze o farmakologii a lékařských vědách), poskytují falešný pocit bezpečnosti. Mnohem více by vědě a lidstvu prospělo, kdyby se lékaři, badatelé a různí experti věnovali metodám, které se přímo týkají lidské populace. Tím máme na mysli studie lidské populace (epidemiologie), klinický výzkum lidí, kteří jsou nemocní a nebo zemřeli, pozorováním zdravých dobrovolníků a experimenty s lidskou tkání. I když výzkum založený na lidech je pro vědu obrovským přínosem, přesto se mu v dnešní době stále věnuje málo pozornosti i peněz.
 • Tento článek jme pro vás se zuzkou zkopírovali..nepsaly jsme ho...

Jak se používají pokusná zvířata

31. srpna 2006 v 8:18 Pokusy na zvířatech

KDE A JAK SE POUŽÍVAJÍ POKUSNÁ ZVÍŘATA

Desítky miliónů zvířat jsou ročně týrána - (poškozována na mozku, pálena, ozařována, oslepována, střílena, trávena, opařována, trhána, omračována apod.), aby nakonec jejich životy skončili v laboratorních popelnicích jako odpad po zbytečných a nehodnotných pokusech. U mnohých zvířat se před samotným experimentem vyřezávají hlasivky... Pokusná zvířata jsou nejčastěji používána v těchto odvětvích:
Testovaný králík /4,8kB /9,8kB V kosmetickém průmyslu jsou zvířata zneužívána pro "bezpečné" testování šámpónů, mýdel, voňavek, barev a podobných výrobků. Testované látky se zvířatům nanášejí do očí, na oholenou část těla, do tělních otvorů, musí vdechovat jejich výpary atd.
Farmaceutický průmysl používá zvířata pro zjišťování reakcí na různé druhy látek při výrobě farmaceutických výrobků - léků, očkovacích sér apod.
Výuka na školách. Výuku biologie, přírodopisu na základních a středních školách velice často "zpestřují" pokusy s žížalami, myškami, žábami a ptáky. Děti donesou do hodiny žížaly a připraví je žiletkou či nožem o několik částí těla na důkaz rychlé regenerace žížalího organismu. (Takováto výuka má jediný efekt: ničí vztah k přírodě a úctu ke všemu živému).
Opice /5,3kBVojenský průmysl se na zvířatech učí jak z efektivnit zabíjení. Zvířata se tak nevinně dostávají do role nepřítele, který dostane v experimentu pěknou lekci. Za účelem potvrzení značné prudkosti střel a kulek ze střelné zbraně se v Německu střílí do psů (boxer) a zakrslých sviní. Poté jsou zvířata operována, aby bylo zjištěno, jakým způsobem vnikají kulky do těla. Morčata jsou umístěna v blízkosti děl, čímž jsou vystavena hluku zbraně velkého kalibru. Zvířata mají zničené ušní bubínky a tkáně v plicích. (Spiegel 13/84). Zkouška granátů na morčatech není žádnou vyjímečnou zkouškou. V Anglii v jedné ukázce vojáci stříleli do lebek 29 opic Resus ze vzdálenosti 10 m. Experiment měl být poskytnutím pomoci konstruktérům nových ocelových helem. Je stříleno do ovcí, králíků a psů omámených fosforoorganickými látkami, které vyvolávají ochrnutí nervového systému. (Neu Westfalishe Zeitung 28.2.1984). Americká armáda využívá zvířata k testování nukleárních a chemických zbraní. Zvířata jsou nadávkována neutrony a poté podstupují elektrický šok. Tajné vojenské výzkumy nespadají pod civilní kontrolu (přestože jsou placeny z našich daní) a proto veřejnost o těchto děsivých skutečnostech ví velice málo !
Automobilový průmysl používá zvířata pro bezpečnostní zkoušky nových aut. Jsou zkoušeny bezpečnostní pásy, pevnost materiálu a především reakce živého organismu na prudké nárazy při simulované havárii. Testovaný pes /5,9kB /11kB
Chemický průmysl při svých pokusech zkouší na zvířatech "nové" čistící prostředky - prací prášky, čistidla. Podobně jako u kosmetiky jsou zvířatům testované látky nanášeny do očí, na pokožku, orálně cpány do organismu apod.
Potravinářský průmysl na pokusných zvířatech zkouší různé konzervační přísady, barviva.
Zdravotní výzkumy. Milióny zvířat jsou uměle infikovány lidskými civilizačními nemocemi, které se třeba ani v říši zvířat nevyskytují (třeba syfilis). Zvířata jsou též nucena ke kouření tabákových výrobků, inhalaci alkoholových výparů a omamných látek (drog) proto, aby dokázala to, co už dávno víme.

Ceny za nejčastější testy

31. srpna 2006 v 8:17 Pokusy na zvířatech

CENY ZA NEJČASTĚJI PROVÁDĚNÉ BIOLOGICKÉ TESTY

Ceníky Výzkumného ústavu pro farmacii a biochemii a.s. Praha,
pobočky Konárovice a Pardubice - Rosice. Ceníky jsou z roku 1994.
Ceny za nejčastěji prováděné biologické kontroly a testy
Název testuCena
1. Test pyrogenity na třech králících795
2. Test pyrogenity na pěti králících1160
3. Oční dráždivost na třech králících990
4. Dermální dráždivost na šesti králících1810
5. Dermální dráždivost na třech králících990
6. Test biologické účinnosti a protrahované složky insulinu7900
7. Vaginální, rektální nebo intramuskulární dráždivost1350
8. Akutní oční dráždivost - králík5100
9. Akutní dermální dráždivost - králík5600
Poznámky: Test č. 1, 2, 4, 6 - ČSL 4; Test č. 3, 5, 7 - PN, Test č. 9 - OECD 404; Test č. 8 - OECD 405. Po dohodě provádí tento výzkumný ústav i studie na primátech druhu makak rhesus (Macaca mulatta) - například toxikologické studie, hemodynamika, farmakologické studie, etologie aj. Ceny testů jsou v Kč a bez 5% DPH. Nabídkový list tohoto ústavu též upozorňuje, že laboratorní zvířata dodána z vlastních chovů jsou velice kvalitní a za velmi atraktivní ceny.

CENY NEJPOUŽÍVANĚJŠÍCH LABORATORNÍCH ZVÍŘAT

Ceny nejpoužívaných zvířat v laboratořích v ČR
Druh, kmen, kategorieVěk, váhaCena
Myši NMRI monit.do 16g16,90
Myši NMRI monit.16 - 25g23,70
Myši NMRI monit.nad 25g + chovné30,60
Myši NMRI monit.březí61,20
Myši NMRI SPFdo 16g29,00
Myši NMRI SPF16 - 25g35,10
Myši NMRI SPFnad 25g + chovné47,90
Myši NMRI SPFbřezí95,80
Potkani Wistar H. monit.do 70g32,00
Potkani Wistar H. monit.70 - 150g46,50
Potkani Wistar H. monit.150 - 180g61,80
Potkani Wistar H. monit.nad 180 + chovní74,20
Potkani Wistar H. monit.březí147,40
Potkani Wistar H. SPFdo 70g48,70
Potkani Wistar H. SPF70 - 150g84,50
Potkani Wistar H. SPF150 - 180g98,30
Potkani Wistar H. SPFnad 180 + chovní117
Potkani Wistar H. SPFbřezí233,80
Morčatado 25077,60
Morčata250 - 350g89,90
Morčatanad 350g106,30
Křečci syrštído 60g39,20
Křečci syrští60 - 80g45,50
Křečci syrštínad 80g59,80
Králíci (stříbřitě černí malí)za 1kg živé váhy79,00
Králíci (ostatní plemena)za 1kg živé váhy62,00
Psi Beagle3 - 6 měsíců2250
Psi Beagle6 - 9 měsíců3500
Psi Beagle9 - 12 měsíců4700
Psi Beaglenad 1 rok5400
Opice makak rhesusdo 1,5 roku6900
Opice makak rhesusnad 1,5 roku9900
Poznámky: Zkratka monit. znamená monitorovaná zvířata. Tato zvířata se složením mikroflóry příliš neliší od zvířat SPF. Cena je uvedena v Kč a bez 5% DPH.

Volba pkusných zvířat

31. srpna 2006 v 8:16 Pokusy na zvířatech

VOLBA POKUSNÝCH ZVÍŘAT

Neexistuje laboratorní experimentální zvíře, které by bylo identické s člověkem pokud se týká struktury nebo metabolizmu. Existují jisté podobnosti ve funkcích u člověka a ostatních živočichů, ale ani u nejpříbuznějších primátů nejsou tyto podobnosti tak výrazné, aby bylo možno provádět jednoznačné extrapolace pokusů na zvířatech na člověka. Interpretace výsledků získaných z pokusů se zvířaty při posuzování možného ohrožení lidského zdraví zůstává i nadále věcí dobrého úsudku.
opice /6,7kB /15kB Připustíme-li, že neexistuje ideální analog člověka pro laboratorní testování, bude tedy volba pokusných zvířat ovlivněna jinými hledisky jako je rozplemenění či hospodaření se zvířaty, možnost jejich nákupu, rychlost růstu, vývoje, chování při pokusných podmínkách. Hlodavci splňují mnoho z logistických požadavků a proto jsou často používáni v toxikologických výzkumech. Pro akutní orální, dermální a inhalační pokusy jsou vhodné krysy, pro dermální pokusy se používá také králíků. Králík má výhodu v tom, že je větší a navíc je známa řada informací o jeho chování při dermálních zkouškách, ale při srovnání toxických účinků různými cestami a vyhodnocené ohrožení, mluví mnoho pro krysu, která je předmětem zkoumání i v jiných oblastech. Pro studium podráždění pokožky, očí a zkoušky poleptání jsou směrnice založeny na metodách vyvinutých Draizem a proto je pro ně volen králík. Pro přecitlivělost pokožky se v šesti doporučených metodách používá morčat, prasat, králíků, myší a psů. Pro neurotoxické pokusy při nichž mechanizmem je inhibice cholinesterazy se jeví jako nejvhodnější objekt slepice.
Existují případy v nichž je "užitečné" použít vedle hlodavců i nehlodavců a prohloubit tak studium toxických účinků na různé druhy zvířat. Obvykle používaným druhem je pes, což bylo zvláště zdůrazněno ve směrnicích pro orální pokusy. Historicky bylo obecně doporučováno, že testy na chronické působení se mají provádět se dvěma savci, jedním hlodavcem a jedním nehlodavcem. Obvykle byla krysa použita jako hlodavec, z nehlodavců bylo nejvíce používáno psů a primátů, a to zejména pro jejich větší vzrůst, schopnost uskutečnit na nich klinická a biochemická pozorování a jejich obecnou dostupnost.
Ve všech případech je zapotřebí, aby zvířata byla zdravá, známého původu, přiměřeně konsistentní co do hmotnosti a věku, ale i dostatečně aklimatizována na prostředí v němž experiment probíhá před vlastním zahájením pokusu.

PÉČE O ZVÍŘATA

Podstatné pro zdařilé výzkumy jsou přísné kontroly podmínek životního prostředí a dobrá péče o zvířata přiměřená příslušným živočišným druhům.
Podmínky chovu. Pro hlodavce je vhodná teplota místnosti 22oC + -3oC při vlhkosti vzduchu 30 - 70%. Pro morčata a králíky by měla být 20oC + - 3oC při vlhkosti vzduchu 30 - 70%. Některé výzkumné metody jsou zvláště citlivé na teplotu. Při umělém osvětlení musí střídání světla a tmy probíhat vždy po 12 hodinách.
Podmínky krmení. Krmení zvířat musí vyhovovat všem požadavkům vědy o výživě pro příslušný použitý živočišný druh. Podávají-li se zvířatům studované látky v potravě, může se výživná hodnota snížit vzájemným působením studované látky a některé složky potravy. Možnost takové reakce je nutno vzít v úvahu při interpretaci výsledků.

POČET POUŽÍVANÝCH ZVÍŘAT
V POKUSECH

Pokusy jsou nesporně velmi nákladné co do financí i zdrojů, část nákladů je podmíněna počtem zvířat a rozsahem klinických, posmrtných a histopathologických výzkumů, které jsou požadovány. Je třeba používat dostatečného množství zvířat, na nichž lze provést pečlivé biologické vyhodnocení. Po zásadních diskusích bylo odsouhlaseno, že u hlodavců by měla každá pokusná srovnávací skupina obsahovat nejméně 20 zvířat obojího pohlaví. Pro nehlodavce se doporučují nejméně 4 zvířata.

Vivisekční pojmy

31. srpna 2006 v 8:15 Pokusy na zvířatech

VIVISEKČNÍ POJMY

opice /6,1kB /11,5kB Pokusné zvíře - je každé zvíře, na kterém se provádějí experimenty. Jeho původ může být různý, odchycené ve volné přírodě, vykoupené od chovatele nebo chované v laboratoři. U pokusného zvířete obvykle postrádáme charakteristiku, informace o populaci z níž pochází.
Zvíře laboratorní - je zvířetem známých genetických vlastností a je rozmnožováno jen pro laboratorní účely. Laboratorní zvíře má obecné vlastnosti zvířete pokusného, ale liší se především v tom že:
 • svým založením je určeno pro laboratorní výzkum
 • vlastní přenosné a vhodné vlastnosti, které jej určují pro daný výzkumný úkol
 • je definované z hlediska genetického a zdravotního stavu, atd.
 • zůstává po celý život respektive po mnoha generací v podmínkách vyžadovaných a určených prováděným výzkumem
Biomodel - biologický model je živý systém, jeho studium dle určitých pravidel dovoluje reprodukovat a analogicky odvozovat chování a vlastnosti původního jiného živého systému. Biomodel by měl poskytnout nový pohled na řešenou problematiku. Zahrnuje sem modely na úrovni buněčné, orgánové, tkáňové i celý organismus - zvířete. Dnes jsou známy a používány tisíce biomodelů a jejich počet stále vzrůstá.
Zvířecí model - je živý organismus, jehož studium podle určitých pravidel dovoluje reprodukovat a analogicky "odvozovat chování a vlastnosti člověka" nebo dalších živočišných druhů. Definice zahrnuje modely určené pro studium fyziologických i patologických procesů a zákonitostí.
pes /4,9kB /10,2kB Zvířecí model nemocí - je živý organismus s vrozenou, přirozeně či uměle získanou vadou, poruchou, patologickým procesem, nebo dispozicemi k onemocnění, jehož studium dle přesně vymezených pravidel dovoluje reprodukovat analogicky odvozovat patologické chování nebo vlastnosti jiného objektu. Genetické inženýrství s možností uměle změnit genetický kód (transgenní zvíře) nyní začíná stírat rozdíly mezi uměle navozeným a spontánním, resp. genetickým modelem, a to tehdy, když transgenní zvíře je použito k další přirozené reprodukci.
Akutní toxicita - zahrnuje škodlivé účinky, které se objeví během určité doby (většinou 14 dní) po podání jedné dávky látky.
DL50 (střední letální dávka) - je jednotlivá dávka látky, která bude pravděpodobně působit smrtelně u 50% exponovaných zvířat. DL50 je statisticky vypočtená veličina. Hodnota DL50 se udává jako hmotnost testované látky na jednotku hmotnosti pokusného zvířete (mg.kg -1 tělesné hmotnosti). pes /4kB /10,5kB
CL50 (střední letální koncentrace) - je statisticky vypočtená koncentrace dané látky, pro kterou lze očekávat, že u 50 % exponovaných zvířat povede během definované doby expozice nebo během určité následné doby ke smrti. Hodnota CL50se udává jako koncentrace sledované látky ve standartním objemu vzduchu (mg.1-1).
Netoxická dávka - při experimentu je nejvyšší dávka nebo maximální expoziční koncentrace, při které nedochází k prokazatelnému poškození.
Subakutní / subchronická toxicita - zahrnuje poškozující účinky, ke kterým dochází u pokusných zvířat v důsledku opakovaného denního podávání nebo expozice chemickým látkám. Doba podávání trvá krátce ve srovnání s dobou života příslušného živočišného druhu.
Nejvyšší snesitelná dávka - (Maximum Tolerated Dose = MTD) je dávka, která vyvolává zřetelné projevy toxicity, avšak bez podstatných vlivů na dobu přežití zvířat během trvání příslušného testu.
Drážděním kůže - se rozumí vyvolání vratných zánětlivých jevů po aplikaci testovací látky.
Drážděním oka - se rozumí vyvolání vratných změn na oku po aplikaci testované látky na povrch oka.
Senzibilizace kůže - (alergická kontaktní dermatitis) je imunologická reakce pokožky podmíněná testovanou látkou.

Vivisekce

31. srpna 2006 v 8:14 Pokusy na zvířatech

CO JE TO VIVISEKCE?

kočka /6,6kB Klimešův slovník Cizích slov vivisekci definuje jako: operační zákrok na živém zvířeti bez narkózy. V brožuře Vivisekce - věda či ostuda? od MUDr. R. Kupsinela najdeme tuto definici: "Vivisekce znamená doslova řezat živou tkáň, lidskou nebo zvířecí". Je to vědecký termín pro výzkum na základě veterinářství a může zahrnovat invazní nebo neinvazní postupy.
Invazní výzkum sestává z každého typu řezání, píchání nebo injekce do živého těla. To zahrnuje chirurgii, pitvání, injekci lidských chorob pro vytvoření "živých modelů" lidských nemocí nebo násilné nucení škodlivé potravy nebo škodlivých látek do tělních otvorů.
Neinvazní experimenty sestávají z psychologických testů, které mohou vyvolávat psychický stres nebo úzkost, až po odnětí potravy, vody, kyslíku nebo jiných důležitých nezbytností pro život.

HISTORIE VIVISEKCE

První pokusy na zvířatech jsou známy již z 16. stol. n. l., kdy William Harvey (1578 - 1657) žák Jeroným Fabricia užíval pro studium různých fyziologických funkcí želvy, hady, ptáky, ryby a prasata. V roce 1628 vydal spis Excersie o srdečním a krevním oběhu. Se zvířaty (případně i odsouzenci na smrt) se nezacházelo příliš vlídně. Operace bez anestezie i vivisekce patřily mezi běžné pracovní metody.
Mnohé se změnilo, když Antonius va Leeuwenhok (1632-1723) vynalezl mikroskop, který tím otevřel dříve netušené možnosti pro anatomii zejména mikrobiologii. S mikroskopem pracoval i Marcello Malpighi (1628-1693), prohlédl jím velké množství živých tkání. Zastával teorii analogie ve stavbě živočišných orgánů a možnost srovnání funkcí s vyššími organismy. Malpighi tedy poprvé vědomě užil zvířecího modelu.
Dalším lékařem byl Edward Jenner (1749-1823), který provedl očkování proti černým neštovicím kravskou vakcínou, což patří ke klasickým příkladům využití zvířete a jeho nemoci k boji s nemocí lidskou. Druhým člověkem, který se odvážil vakcinovat proti jiné smrtelné nemoci - vzteklině - byl Louis Pasteur (1822-1895). V letech 1877-1881 pracoval na antraxu (sněť slezinná) a používal jako pokusná zvířata ovce a skot. Zvířatům vytvářel "přiměřené životní podmínky, včetně dobrého zacházení". Jeho současníkem byl Claude Bernard (1813-1878), který věnoval polovinu své knihy "Úvod do studia experimentální medicíny" pokusům na zvířatech.
A posledním z této řady významných vědců a biologů byli Banting a Ch.B. Best, kteří izolovali ze slinivky břišní pokusných psů v roce 1920 inzulín, který byl schopen regulovat hladinu cukru v krvi a léčit tak nemocné postižené cukrovkou.

Práva zvířat

31. srpna 2006 v 8:13 Práva zvířat

PRÁVA ZVÍŘAT

Vyděšené opičky /5,2kB Určitě jste někdy přemýšleli o tom, zda má člověk právo zacházet se zvířaty tak, jak se mu zlíbí, právo trápit zvířata v laboratořích, zabíjet je kvůli své zábavě, módě, potravě nebo je věznit a zneužívat pro "sport". Ročně člověk zabije, umučí a utrápí pro svou potřebu či potěšení stovky milionů zvířat.
Je třeba zdůraznit, že respekt, soucit a láska ke všem formám života, je pro člověka a planetu Zemi nejcennější hodnotou. Nikdo nemůže tvrdit, že hodnota života a právo na život je u člověka s vyšší inteligencí větší, než u člověka s inteligencí menší, ale je nepochybně stejná. Je tedy zřejmé, že stejnou hodnotu života mají i ostatní bytosti na této planetě, od kterých se lišíme především inteligencí. I tyto bytosti touží po životě, svobodě, mláďatech, prožívají radost a mají své přirozené životní potřeby. I zvířata trpí, prožívají bolest, stres, když jim je ubližováno a brána svoboda či život samotný. Každý citlivý, rozumný a přemýšlivý člověk se srdcem na pravém místě dospěje k názoru, že i zvířata mají právo na život, svobodu a slušné zacházení.
Seznámíme vás na našich stránkách s tím, jak člověk zvířata zneužívá, vykořisťuje a likviduje. Chceme vás poprosit o lásku a soucit ke všem trpícím, slabým a bezbranným zvířatům. Každý člověk může změnou svých návyků velmi pomoci zmenšit utrpení na této planetě.
"Otázkou není: Jsou schopna myslet? ani: Umějí mluvit?, ale: Mohou trpět?"
Jeremy Bentham

Filosofie práv zvířat

Pojem týkající se lidského zacházení se zvířaty. S mravním a politickým problémem zvířat se setkáváme v mnoha různých filosofických přístupech a metafysických přesvědčeních od počátků písemnictví: od řeckých mýtů, platónské a neoplatónské filosofie či judaismu a křesťanství, přes renesanční humanismus, skupiny osvícenských filosofů a racionalistů (Kant, Descartes), Jeremy Benthama a další utilitaristy devatenáctého století až k současnosti, kdy se pozornost antropologického a etického uvažování soustředí na otázky osvobození zvířat, jejich blaha, práv a ochrany.
K nejdůležitějším otázkám ohledně zvířat a jejich morálního statutu patří: Jaké je ospravedlnění nadřazenosti člověka nad ostatními tvory? Na jakých základech může člověk ospravedlnit zabíjení, pojídání, ubližování a omezování svobody pohybu nelidských bytostí? Jestliže se zvířatům nepřičítá žádný mravní význam a jsou chápána jako prostředky k dosažení cílů člověka, nenutí nás logika věci stejným způsobem snižovat morální závažnost lidí, kteří nedosahují určitých standardů rozumových schopností a autonomie, jako jsou například mentálně zaostalí, trvalí invalidé a lidé senilní? Na jakém mravním základě bráníme názor, že životy zvířat jsou podstatně méně hodnotné než životy lidí? Můžeme připisovat zvířatům "práva", a pokud ano, tedy jak? Neutvářejí zvířata utiskovanou a vykořisťovanou skupinu, a za jakých předpokladů může takový případ nastat?
Opice /4,9kB Ačkoliv většina termínů ("práva", "osvobození", "útlak") v moderní debatě o lidském využívání a zneužívání zvířat by u našich předků vyvolávalo údiv, jádro úvah, obsažené ve výše uvedených otázkách, se objevovalo již dříve. Historik Plutarchos či neoplatónský filosof Porfyrios trvali na tom, že lidská dokonalost, arete, či "konání dobra", vyžaduje nepůsobit zbytečné utrpení jiným tvorům, lidským i nelidským. Na základě tohoto byli Plutarchos i Porfyrios filosofickými vegetariány, jejichž přesvědčení o morálním statutu zvířat vylučovalo jejich zabíjení a pojídání. Považovali vegetariánství za středobod celkového nazírání na svět, což objasňuje Plutarchovo pojednání "O jedení masa" ve spise "Moralia" a Porfyriův spis "O zdrženlivosti" (De abstinentia).
Racionalistická tradice, včetně jejích dvou klíčových postav, Descarta a Kanta, byla ve věci morální hodnoty zvířat odmítavá. Nejextrémnější je Descartův názor, že zvířata nemají žádné vědomí a nejsou o mnoho víc než pohyblivé stroje. Předpokladem absolutní propasti mezi duchem a hmotou a zařazením zvířat zcela do sféry hmoty jsou zvířata pro Descarta naprosto mimo hranice mravního a rozumového zájmu. Kant, který pracoval v rámci odlišného racionalistického systému, byl toho názoru, že zvířata si neuvědomují sama sebe a pouze slouží lidským záměrům. Postavením problému utrpení, citů a prožitků mimo oblast filosofického zájmu racionalisté zcela pustili z hlavy otázku, zda zvířata cítí či necítí bolest či zda vůbec mají nějaké pocity. Filosofický nezájem ale nevymazal soucit a první zákon proti týrání zvířat byl ustanoven v kolonii Massachusetts v roce 1641. Zákon zakázal "týrání nebo surovosti na zvířecích tvorech, kteří se obvykle chovají pro užitek člověka".
Navzdory rozhodnému racionalistickému odmítnutí se mnoho osvícenských humanistů o zvířata zajímalo. Od osmnáctého století se jednotliví filosofové i skupiny zainteresovaných osob spojovali dohromady, aby zmírnili extrémní utrpení zvířat. Někteří myslitelé pozdního osmnáctého a devatenáctého století vycházejíce z utilitaristického východiska, vrátili otázku zvířat zpět do oblasti etiky. Zásluhu na tom měl především Jeremy Bentham - "Otázka není, zda mohou uvažovat nebo zda mohou mluvit, ale zda mohou trpět". (Úvod do zásad morálky a legislativy, 1789) - a Henry Salt, jehož kniha Práva zvířat uvažovaná ve vztahu ke společenskému pokroku poprvé vyšla v roce 1892. Salt byl ve své při za ochranu zvířat neústupný a napadal veškerou praxi působící utrpení cítícím tvorům. Saltovo rané dílo Obhajoba vegetariánství ovlivnilo i tak významné zastánce vegetariánství, jako byli George Bernard Shaw a Gándhí. Společnosti pro ochranu zvířat se začaly objevovat v devatenáctém století. Získaly tisíce členů a ovlivnily kurs společenských změn a politické legislativy.
Dnešní výrazný růst rozmanitých hlasitých hnutí proti zvířecímu utrpení stejně jako mohutný návrat filosofické diskuse zabývající se zvířaty mají tedy důležité historické předchůdce. Současní filosofové, především Peter Singer a Tom Regan , trvají na racionálním předpokladu, že zvířata mají svá práva, která jsou pošlapávána. Spory v diskusi mezi obránci práv zvířat a jejich oponentů se týkají experimentů na zvířatech a farem továrního typu (též cirkusů, zoologických zahrad, sportů se zvířaty a myslivosti - pozn. DL). Přestože ligy proti vivisekci existují už dlouho, o využívání enormních počtů zvířat pro různé pokusy (odhaduje se kolem 60 až 100 milionů zvířat ročně jen v samotných USA) se tolik nevědělo, dokud čísla nezačali zveřejňovat obhájci práv zvířat. Také je neoddiskutovatelné, že ačkoli i dříve docházelo k individuální brutalitě na domácích zvířatech ze strany jejich vlastníků, až v poměrně nedávné době došlo k transformaci farem v dravé finanční koncerny, což znamená, že stovkám milionů zvířat zde chovaným je dnes upíráno elementární právo na prostor k pohybu. Hlava opice /2,1kB
Pozoruhodným rysem moderního hnutí za osvobození zvířat je rozsah, v jakém se spojují filosofické argumenty a praktické akce. Obránci zvířat mnohem zřetelněji než jakákoli jiná společenská či politická síla odůvodňují své akce filosofickými argumenty s plnou silou jejich morálních imperativů.
Jean Bethke Elshtain
Vanderbilt University
Foto: Primate Enrichment Forum
- David Seeling, Viktor Reinhardt

Živočišné přísady-seznam- s-ž

31. srpna 2006 v 8:11 Testování na zvířatech

S

 • Sádlo - vyškvařený tuk z vepřů. V holících krémech, mýdlech, kosmetice, potravinářství. Alternativa: čistý rostlinný tuk nebo olej. Další modifikace: Acetylated Hydrogenated Lard Glyceride, Lard Glyceride, Hydrogenated Lard Glyceride, (2)
 • Semiš - viz. Kůže
 • Skleroproteiny - bílkoviny tvořící podpůrnou tkáň zvířecího těla. Patří mezi ně kolageny, elastiny, keratiny. Použití a alternativy viz. Kolagen, Elastin, Keratin.
 • Sobolí srst - z kůže sobolů. Užívá se v make-upu, rtěnkách - tuky a štětiny v malířských štětkách a štetcích. Alternativa: rostlinné tuky, umělá vlákna na štetce.
 • Sodík kasein - viz. Kaseín
 • Sodík steroyl laktylát - viz. Laktická kyselina
 • Squalene , Skvalen - acyklický triterpen obsažený v játrech žraloka. Olej ze žraločích jater. V kosmetice, zvlhčovačích, barvách na vlasy. Alternativa: rotlinná činidla jako olivový olej, pšeničný olej, rýžový olej.
 • Stearamid - viz. Stearická kyselina
 • Stearamin - viz. Stearická kyselina
 • Stearamin oxid - viz. Stearyl alkohol
 • Stearany - používá se v pudrech pro jejich lepší přilnavost.
 • Stearaty - viz. Stearická kyselina
 • Stearin (Stearín) - směs kyseliny palmitové a stearové. Surovina k výrobě mýdel, svíček aj. Alternativa: rostlinné zdroje.
 • Stearová kyselina - tuk z krav, ovcí, psů, koček. Většina výrobců dává přednost tučné hmotě z prasečích žaludků. Užívá se v kosmetice, mýdlech, lubrikátech, bonbonech, vlasových sprejích, kondicionerech, deodorantech, krémech, žvýkačkách, potravinářatsví. Deriváty: Stearamid, Stearamin, Stearický hydrazid. Alternativa: stearická kyselina se nachází v mnoha rostlinných tucích, kokosový ořech.
 • Stearyl alkohol, Steroly - směs tuhých alkoholů. Může se připravit z velrybích olejů. V lékařství, kosmetice. Má mnoho derivátů. Alternativa: rostlinné zdroje, rostlinná stearická kyselina.
 • Steroidy - přirozené látky, biologicky významné sloučeniny. Patří k nim hormony pohlavní, hormony kůry nadledvin, žlučové kyseliny aj. Patří sem steroly, žlučové kyseliny, provitamíny D. Alternativa: viz. Steroly
 • Steroly - steroidní alkoholy. Z různých živočišných žláz (zoosteroly) nebo rostlinných tkání (fytosteroly). Steroly jsou steroidní alkoholy z živočichů (cholesterol) nebo rostlin. Užívá se v hormonálních přípravcích. V kosmetice - krémy, mléka, kondicionéry na vlasy, sladké vůně. Alternativa: rostlinné zdroje, sójové boby - stigmasterol, obilné klíčky - sitosterol.
 • Střevní struna - pevná struna z ovčích nebo koňských střev. K chirurgickému šití, také k výpletu tenisových raket, hudební nástroje. Alternativa: nylon a jiná umělá vlákna.
 • Sera flava - viz. Včelí vosk
 • Syrovátka - produkt získaný z mléka, velmi výživná, obsahuje mléčný cukr, kyseliny mléčné, minrální soli, enzymy a vitamíny obsažené v mléce. Použití v potravinářství - sýrarenství, pekárenství, cukrovinky… Alternativa: sojové boby, sojové mléko.
 • Šarlat - viz. Karmín
 • Šelak - přírodní pryskyřice, která je produktem látkové výměny samiček asijských červců rodu Lackshadia Tachardia. Užívá se jako poleva na bonbony, laky na vlasy a na šperky, v malířství, politury, laky, pečetní vosky aj. V současné době se, ale používá většinou šelak syntetický nebo rostlinný. Syntetický šelak je součastí nátěrových hmot, laků, politur na dřevo. Alternativa: rostlinné vosky, uměle.
 • Sulfatované tuky a oleje - sulfatovaný rybí tuk, sulfatovaný paznehtový olej, sulfatované tuhé tuky (vepřové sádlo, hovězí lůj); umožňují mazání usní ve vodní emulzi, jejich použití stále vzrůstá. Alternativa: viz. jednotlivé oleje).

T

 • Telecí kůže - viz. Kůže
 • Triterpen alkohol - viz. Lanolín
 • Tyrosin - cyklická aminokyselina obsažená v bílkovinách - hydrolyzovaná z Kaseinu. Derivát tyrosinu je Tyroxin - hormon štítné žlázy. Užívá se v kosmetice a krémech. Deriváty: Glukoza tyrosinase. Alternativa: rostlinné zdroje.
 • Tyrosyl - radikál odvozený od tyrosinu. Viz. Tyrosin.
 • Tuky - (viz. Živočišné tuky, Rybí tuk, Vepřový tuk, Hovězí lůj).

U

 • Useň - většina kůže, kostí a svalů živočichů se skládá ze složité bílkoviny zvané Kolagen. Kůže živočichů se na useň mění tzv. činěním. Alternativa: viz. Kůže, Kolagen.

V

 • Vaječný protein - v šamponech, pleťových přípravcích... Alternativa: rostlinné proteiny.
 • Vaječné žloutky - z vajíček slepic a drůbeže. Obsahují 20 - 30% tuku a 50% vody, používají se jako látka k mazání usní, zvláště galanterních měkkých usní a kožešin. Sušený žloutek se používá v potravinářství. V kosmetice do masek, zábalů, ošetřuje pleť a činí ji hladkou. Alternativa: rostlinné zdroje, uměle.
 • Vápenec - viz. Vitamín D
 • Včelí produkty - vyráběny včelami pro svou vlastní potřebu. Jejich med jim člověk nahrazuje levným cukrem. Produkují včelí vosk, med, propolis.
 • Včelí vosk - produkt včel. Použití v kosmetice, mazací pasty, krémy, dodává kůži lesk. Vosk je získáván z plástve. Najdeme ho v balzámech na rty a další kosmetice (především obličejové krémy, mléka, masky, oční krémy a stíny, make-upy, lak na nehty aj.). Alternativa: parafín, rostlinný olej a tuk, dá se získat z Cera Flava. Cerasin Flava nahrazuje včelí vosk v kosmetice. Také užíván jako voskový papír, k výrobě lesklých oděvů, ve stomatologii a při výrobě svíček. Také carnaubský vosk (z brazilských palem) užíván hojně v kosmetice, především rtěnky. Candelilový vosk (z rostlin candelily) užívá se hojně v kosmetice, hlavně rtěnky, voděvzdorné výrobky, toxicky nezávadný inkoust. Japonský vosk - rostlinný vosk, japonský lůj, tuk z ovocných stromů rostoucích v japonsku a Číně. Vosk karnaubský získaný z listů palmy rostoucí v Brazílii, japonský vosk získává se z některých druhů máků v Japonsku, vosky získané z hnědého uhlí nebo rašeliny.
 • Včelí med - používá se k péči o vlasy a pleť. Pleť med dobře snáší, obsahuje účinné látky, které činí pleť hebkou a napjatou, jako změkčovadlo. Příchuť v potravinářství. Alternativa: jiné přírodní zdroje, uměle. V jídle - javorový sirup, datlový sirup, melasa…
 • Velrybí tuk - voskový olej získáván z velryb a delfínů. Použití v margarínech, v pleťových krémech, mastích, šamponech, bonbonech. Užívá se v kožešinovém průmyslu. Může být žluklý a vyvolat záněty. Alternativa: olej z jojoby a dalších rostlin.
 • Vepřový tuk - tuk z prasat. Používán hlavně v podobě sulfatovaného produktu k mazání usní. Alternativa: uměle.
 • Vitamin A , Retinol - hlavním zdrojem je rybí tuk. Izolován z jater mořských ryb A1, ve formě A2 z jater sladkovodních ryb. Z rybího tuku (žraloků), vaječných bílků, másla. Vitamín růstový a protiinfekční. Alifatický alkohol v kosmetice, krémech, parfumérii, barvách na vlasy, ve vitaminech. Alternativa: uměle, rostlinné zdroje.
 • Vitamin B - viz. Panthenol
 • Vitamin B faktor - viz. Biotin
 • Vitamin B 12 - obvykle živočišný zdroj, obsažen hlavně v játrech zvířat. Některé vegetariánské vitamíny B-12 jsou z živočišného žaludečního základu. Alternativa: řasy obsahující B-12, jiné rostlinné zdroje.
 • Vitamin D Ergokalciferol, Vitamin D-2 Ergosterol, Provitamin D-2 Kalciferol, Vitamin D-3 - nalézají se hlavně v jaterním oleji, z rybího tuku, mléka, vaječných žloutků, živočišných tuků nebo rostlinných sterolů. Vitamín D je směs vitamínu D2 a D3. Všechny D vitaminy jsou v krémech, pleťových mlécích, kosmetice, tabletových vitaminech. Alternativa: rostlinné a minerální zdroje, uměle, komplexně vegetariánské vitamíny. Spousta vitamínů je živočišného zdroje např. Cholin, Biotin, Inositol, Riboflavin.
 • Vitamin H - viz. Biotin
  Vlna - je textilní surovina patřící do skupiny živočišných vláken. Srst se skládá z bílkovin. Zdrojem vlny je ovčí srst (rouno). Vlnu poskytují také kozy, velbloudi, lamy a angorští králíci. Nejúživanější je vlna střižní - je stříhána z živých zvířat. Chovatelé produkují také vlnu z první příze - jehněcí vlna, jemná, ale tenká. Stříhá se jehňatům. Vlna jirchářská - získaná z ovčích kožek v koželužnách. Vlna z uhynulých ovcí - mrtvá vlna, slabá, málo kadeřavá, ale dobře se barví. Ovce jsou chovány někdy v otřesných podmínkách, nehledě na transporty na jatka bez vody a potravy v extrémních podmínkách. Použití v textilním průmyslu, lisováním za horka jako plsti - klobouky, boty, tkaniny, úplety, svetry, vlněné prádlo. Z ovčí vlny se dále produkuje Lanolin, vlněný vosk a tuk. Alternativa: bavlna, flanel, syntetická vlákna aj.
  Vlněný tuk - viz. Lanolín
  Vlněný vosk - viz. Lanolín
  Vosk - leská tvrdá hmota, která když zteplá měkne. Estery vyšších mastných kyselin, vyskytující se v živočiších i rostlinách - včelí vosk, vorvaňovina - obsažená v lebeční dutině vorvaně. Použití v kosmetice - rtěnky, depilátory a v ostatních odvětvích průmyslu. Alternativa: rostlinné vosky.
  Vorvaňovina (Spermacet) - pevná součást oleje obsaženého v lebeční dutině vorvaně, viz. Rybí tuk.

Z

 • Zvířecí srst - v některých pokrývkách, matracích, kartáčích a jiných vybaveních. Alternativa: rostlinná a umělá vlákna.

Ž

 • Želatina - nerozpustná bílkovina vznikající varem kolagenu s vodou. Získává se vařením kůží, šlach a vaziv z krav a prasat. Užívá se se v kosmetice - šampony, pleťové mask atp. V potravinařství - zhušťovadlo ovocných želatin, pudinků, zmrzliny, žvýkačky, džemů, v bonbónech, jogurtech, žužu a bonbónech na této bázi... Při výrobě fotografických filmů, emulzí, jako povlak léků v kapslích. Někdy k čiření vín. Široké využití v různých oborech průmyslu. Alternativa: V kosmetice - výtažky z chaluh (Algín, Agar), irské rašeliny (Caragen). V potravinářství Pektin z ovoce, uměliny, akátová a bavlněná guma, vegetariánské kapsle s jiným potahem.
 • Želví olej, Olej z mořských želv - ze svalů obrovských mořských želv. V kosmetice, na mýdla, krémy, krémy na ruce aj. Alternativa: rostlinná činidla, (viz. živočišné tuky a oleje).
 • Živočišné tuky a oleje - v potravinářství, kosmetice... Vysoce alergenní. Alternativa: olivový olej, olej z pšeničných klíčků, kokosový olej, olej z lněných semen, mandlový olej...
 • Žluč - z jatečních zvířat. Tvoří se v játrech. Žlučové kyseliny vznikají v játrech z cholesterolu. Užití v kosmetice, Dihydro-choleth-15, Dihydrocholeth-30,
 • Živočišné klihy (kostní, kožní) - vyrábí se v průmyslovém měřítku z odpadů z jatek a koželužen (kostí, kůží) chemicmi proměnami kolagenu, který tyto odpady obsahují. Použití při lepení dřeva, knih, papíru, výroba lepidel. Alternativa: přírodní zdroje - škroby rostlin (sója), rostlinné šťávy, slizy, pektin, pryskyřice a kaučuky.
 • Žraločí olej - užívá se do krémů, pleťových mlék. Další:: Squalane, Hydrogenated Shark-Liver Oil (ze žraločích jater). Alternativy: rostlinný olej.

Živočišné přísady-seznam k-r

31. srpna 2006 v 8:10 Testování na zvířatech

L

 • Laktická kyselina - obsažena v krevních a svalových tkáních, také v kyselém mléce, pivě, zelí a ostatních potravinářských produktech vytvořených bakteriálním kvašením. Užívána při osvěžování pleti předplastikou... Alternativa: rostlinný mléčný cukr.
 • Laktóza - mléčný cukr, který se skládá z glukózy a galaktózy. Obsažen v mléce savců. Průmyslově se získává jako vedlejší produkt při zpracování mléka na sýr. Mohou jej používati nemocní cukrovkou. Obsažen v mléce, podle poměru obou glycerů a jednotlivých mastných kyselin se řídí tuhost másla. Použití v kosmetice - oční krémy, v potravinářství, tabletách a lécích… Alternativa: rostlinný mléčný cukr.
 • Lanet - viz. Lanolín
 • Lanogene - viz. Lanolín
 • Lanolín - tuk (vosk) z ovčí vlny, obsahuje též voskovitý podíl. Skládá se z 65% z vosku z vlny, 15% parafinového oleje a 20% vody. Prodává se pod označením DAB. Podíl vosku z vlny může mít za následek, že lanilin bude zčásti znečištěn zbytky pesticidů. Mohou to být pozůstatky pesticidových koupelí, jimiž ovce procházejí, aby se odstranil hmyz z jejich kožešiny. Užíván jako změkčovadlo ve výrobcích v péči o pleť, v kosmetice a lékařství, krémy, leštidla, svíčky, pasty na dřevo a parkety. Lanolín představuje v mastných krémech výživnou složku, ale i emulgátor, dodává krému potřebnou konzistenci. Odpuzuje vodu, je vláčný a dobře drží. Alternativa: rostlinné zdroje.
 • Lanolin anhydrid - je vyčištěný vosk získaný z ovčí vlny. Umožňuje stabilizaci emulze z vody a oleje, do pokožky se dobře vstřebává. Obsahuje často pesticidy, protože na celém světě jen málo chovatelů ovcí, kteří pesticidy vůbec nepoužívají! Používá s k výrobě krémů a mastí. Alternativa: (viz. Lanolin)
 • Lanolinový alkohol - (viz. Lanolin)
 • Lanosterol (viz. Lanolin) - meziprodukt při biogenezi cholesterolu.
 • Lecitin - složený lipid vyskytující se ve svalech, nervové tkáni a žlázách ve všech žijících organismech. Důležitý pro transport tuků v tkáních. Jeho amoniová báze je cholin, kolamin, serin. Nejčastěji jsou využívány pro obchodní úmysly. Získáván z vajec, sojových bobů. Také z nervových tkání, krve, mléka, kukuřice. Může být v očních krémech, rtěnkách, tekutých pudrech, krémy na ruce, pleťové masky, mýdla, šampony, v kosmetice, lékařství, v potravinářství jako emulgační látky - v margarínech. Součástí léků proti chudokrevnosti, nervovým bolestem. Alternativa: lecitin ze sojových bobů, olejnaté rostliny.
 • Lipázy - vyskytují se v zažívacích sekretech zvířat (zoolázy). Enzym z žaludečních a jazykových šťáv telat, kůzlat a jehňat. Mají vliv na štěpení a syntézu tuků. Využit v sýrárenství. Alternativa: rostlinné lipázy (fytolipázy) v semenech rostlin.
 • Lipidy - z řeckého slova lipos = tuk. Rostlinné a živočišné produkty obsahující estericky vázané vyšší mastné kyseliny, v živočišné tkáni jsou hlavní energetickou rezervou. Jednoduché lipidy glyceridy (tuky a oleje), glycerín, vosky. Složené lipidy - např. fosfolipidy. Lipidní základ je sám o sobě nejdůležitější funkční komponentou v kosmetice. Alternativa: viz. glycerín, vosky, tuky.
 • Lipoidy - mastné a tučné hmoty nacházející se ve zvířatech a rostlinách. Alternativa: rostlinný olej.
 • Lůj, Lojové alkoholy, Stearická kyselina - z hovězího tuku, obsažen ve většině mýdel (mimo glycerinových). Může vyvolat ekzémy. Ve voskovém papíř, voskové pastelky, margarnech, barvách, gumách, lubrikantech. Ve vsíčkách, mýdlech, rtěnkách, holících krémech, šampóny… Chemikálie mohou být v živočišných lojích. Alternativa: rostlinné loje, parafín, ceresin (viz. alternativy Včelího vosku). Další modifikace: Talow, Acetylated Tallow, Dihydrogenated Tallow Benzylmoniumchloride, Dihydrogenated Tallow Methylamine, Dihydrogenated Tallow Phthalate, Dihydroxyethyl Tallow Amine Oxide, Dimethyl Hydrogenated Tallowamine, Dimethyl Tallowamine, Disodium Hydrogenated Tallow Glutamate, Disodium Tallowamido Mea-Sulfosuccinate, Disodium Tallowamino-dipropionate, Ditallowdimonium Chloride, Ethylene Dehydrogenated Tallowamide, Hydrogenated Ditallow Amine, Hydrogenated Tallow Acid, Hydrogenated Tallow Betaine, Hydrogenated Tallow Glyceride, Isopropyl Tallowatelsopropyl Lanolate, Magnesium Tallowate, PEG-28 Glyceryl Tallowate, PEG-3, 10 nebo 15 Tallow Aminopropylamine, PEG-13 Hydrogenated Tallow Amide , PEG-15 Tallow Polyamine, PEG-20 Tallowate, Potassium Tallowate, Sodium Hydrogenated Tallow Glutamate, Sodium Tallow Sulfate, Sodium Tallowate, Tallow, Tallow Acid, Tallow Amide, Tallow Amidopropylamine Oxide, Tallow Amine, Tallow Amine Oxide, Tallow Glycerides, Tallow Hydroxyethal Imidazoline, Tallow Imidazoline, Tallowamide DEA and MEA, Tallowamidopropyl Hydroxysultaine, Tallowaminopropylamine, Tallowamphoacete, Talloweth-6, Tallow Trimonium Chloride, (2)

M

 • Mastná kyselina - viz. Lůj
 • Mastný amid - viz. Lůj
 • Mastné glyceridy - viz. Lůj
 • Mastný imidazolin - viz. Lůj
 • Mastné kyseliny - mohou být směsicí vícetekutých a tuhých kyselin jako je kaprylik, lauric, oleic a stearic. V tuhých živočišných tucích jsou tyto kyseliny přítomny jako triestery glycerolu a estery cholesterolu. Vytváří mýdlové bubliny, mýdla, rtěnky, kosmetický a potravinářský průmysl. Alternativa: sojový lecitin, slunečnicový, mandlový olej…atd.
 • Metionin (Methionin) - součást bílkovin. Esenciální aminokyselina obsahující síru. Vyskytující se v různých proteinech (obvykle z vaječných bílků a kaseinu), užívá se pro zachování křupavosti bramborových lupínků. Alternativa: uměle.
 • Mléčný protein - hydrolyzovaný mléčný protein z kravského mléka. V kosmetice, šamponech, zvláčňujícíc přípravky, kon-dicionery… Alternativa: sojový protein, ostatní rostlinné proteiny.
 • Mléko - se tvoří z krve a mízy v mléčné žláze samic savcůn (kráva, koza). V mléce je obsažen Kasein 83%, Laktalbumin 14%, Laktglobulin 3%. Působením kyselin se kaseínu odnímá vápník a kaseín se vysráží v tvaroh. Z parakaseínu se vyrábějí tzv. sladké sýry. Použití v potravinářství, v kosmetice - zvláčňuje, živí a čistí. Výborný je obzvláště čistící účinek. Sušené mléko se používá ke zhuštění masek na obličej. Alternativa: v kosmetice rostlinné zdroje, v potravinářatví sojové mléko.
 • Močová kyselina - je konečným produktem metabolismu dusíkatých látek u ptáků a plazů, viz. Močovina
 • Močovina, Karbamid, Urea - přirozený produkt bílkovinného metabolismu v organismusavců. Z moče jatečních zvířat - savců. V deodorantech, stomatologii, barvy na vlasy, ústní vody, krémy na ruce, mléko, šampony, ale i laky, lepidla… Alternativa: uměle.
 • Monoglyceridy, Glyceridy - viz. Glycerin
 • Myristal éter sulfát - viz. Myristická kyselina
 • Myristická kyselina - organická kyselina ve většině živočichů i rostlin. V máslových kyselinách. Užívá se všamponech, krémech, kosmetice. V potravinářství - deriváty: Isopropyl myristate, Oleyn myristate... Alternativa: oříškové máslo, kokosový olej, výtažek ze semen z muškátového ořechu.
 • Myristily - viz. Myristická kyselina

N

 • Norkový olej - získává se z norků. Použití v kosmetice, krémech... Alternativa: rostlinný olej a změkčovadla typy avokádový olej, mandlový olej a olej z jojoby. Další modifikace: Mink Oil, Minkamidopropyl Diethylamine
 • Nukleové kyseliny - v jádrech všech žijících buněk. Užívá se v kosmetice, šamponech, kondicionerech, také ve vitamínech. Alternativa: rostlinné zdroje.

O

 • Ocenol - viz. Olejový alkohol
 • Oktyl dodecanol - směs tuhých voskových alkoholů. Základem je stearyl alkohol (viz. Stearyl alkohol).
 • Oleická kyselina - získána z různých a rostlinných tuků a olejů. Většinou získána z nejedlých lojů (viz. Loje). V potravinářatví, mýdlech, permanentní roztoky, krémy, laky na nehty, rtěnky a další pleťové přípravky. Deriváty: Oleyl oleate, Oleyl stearate. Alternativa: kokosový olej (viz. alternativy k Živočišným tukům a olejům)
 • Olety - viz. Oleyl alkohol
 • Olej z Emu - z pštrosů Emu, nyní chován na farmách ve velkém. Užíván v kosmetice. Alternativa: rostlinný olej.
 • Oleyl alkohol, Ocenol - v rybím tuku, užívá se při výrobě čistících přípravků, jako PVC, ke zlehčení staveb, jako bacilonosič. Alternativa: uměle, rostlinné zdroje.
 • Ovčí kůže - viz. Kůže

P

 • Palmitamide - (viz. Palmitická kyselina)
 • Palmitová kyselina, Palmitin - součást tuků, nachází se v mnoha živočišných tucích a rostlinných olejích. V šamponech, holící pěny, krémy. Deriváty: Palmitate, Palmitamin, Palmitamide. Alternativa: Palmový olej, rostlinné zdroje.
 • Panthenol, Dexpanthenol - Vitamin B - Complex Factor, Provitamin B, Vitamin B5 - pochází z živočišného i rostlinného zdroje, ale bývá vyroben i synteticky. U živočichů je ho nejvíce v srdci, játrech a v ledvinách, největší koncentrace je v tzv. mateří kašičce, kterou jsou krmeny larvy budoucích včelích královen, ve vejcích. V šamponech, změkčovadlech, v potravinářství. Kovitamin B - komplex povzbuzuje pantenol látkovou výměnu bílkovin, tuků a uhlohydrátů a je potřebný pro tvorbu mastných kyselin i některých hormonů. Působí dobře na narušené, ropzštěpené vlasy, obnovuje pokožku při spáleninách. Vlasům propůjčuje lesk a bohatost. Deriváty: Panthenyl. Alternativa: uměle, rostlinný zdroj. Pantenol se vyskytuje v houbách, brokolici a květáku.
 • Panthenyl - viz. Panthenol.
 • Paznehtový olej - se získává z kostí nohou jatečného dobytka, které se někdy paří i s paznehty. Alternativa: synteticky - esterifikací oleinu s glycerínem. Je to velmi kvalitní látka k přípravě mazacích směsí. Další modifikace: Neat´s-Foot Oil - v kosmetice, (2)
 • Pepsin - proteináza obsažená v žaludečních šťávách. Jediný enzym působící v silně kyselém prostředí. Vylučují ho buňky žaludeční sliznice. Získává se z žaludků vepřů. Používá se v některých sýrech a vitamínech. Stejné užívání a alternativy jako u Rennetu.
 • Peří - husí, kachní, pštrosí…získává se ze zabitých zvířat. Užívá se jako izolátor v přikrývkách, spacácích, polštářích, ozdoba a okrasa oděvů... Alternativa: polyester a syntetické náhražky, semena některých tropických stromů, pohanky.
 • Pižmo, Musk - krémová hmota se silnou vůní z bobřích genitálií. Užívá se jako ustalovač v parfumérii a kadidlo. Alternativa: uměle, rostlinný práškový olej. Další: Musk Ambrette, (2)
 • Pižmový olej - výměšek získáván z jelenů, bobrů, koček a vyder. Divoké kočky jsou drženy v krutých podmínkách, drážděny, aby produkovali tuto "surovinu". Použití v parfumérii a kosmetice. Alternativa: olej z Labdanumu (křoví rostoucí na skalách) a ostatní rostliny s pižmovou vůní. Další: Castor, Castoreum (neplést s rycínovým olejem Castor Oil). (2)
 • Placenta - z děloh jatečních zvířat. Živočišná placenta je hojně využívána v pleťových krémech, šamponech, maskách…aj. Alternativa: (viz. alternativy Živočišných tuků a olejů)
 • Polyglycerol - viz. Glycerin
 • Polypeptidy - štěpné produkty bílkovin. Z živočišných proteinů, použití v kosmetice. Alternativa: rostlinné proteiny a enzymy.
 • Polysorbaty - deriváty mastných kyselin. V kosmetice i potravinářství. Alternativa: rostlinné zdroje.
 • Pórovitá hmota - živočich vypadající jako rostlina, žijící v moři jako korál. Je vzácný. Alternativa: umělé houby.
 • Pristan - z jaterního tuku žraloků a velryb. Užívá se jako mazadlo a antikorozní činidlo, v kosmetice. Alternativa: uměle, rostinné zdroje.
 • Progesteron - hormon žlutého tělíska, hlavní přirozený gestagen. Steroidní hormon užíván při výrobě krémů proti vráskám. Je vylučován žlutým tělískem, které se vytváří ve vyprázdněném vaječníku. Může mít nepříznivé účinky. Alternativa: uměle.
 • Propolis - smůla sklizená včelami v jejich úlu. Dává se do zubních past, šamponů, deodorantů, využití v lékařství. Alternativa: uměle.
 • Provitamin A - viz. Karoten
 • Provitamin B 5 - viz. Panthenol
 • Provitamin D 2 - viz. Vitamin D
 • "Přírodní zdroje" - můžou být míněny jak živočišné tak rostlinné zdroje. Nejčastěji v průmyslu zdravé výživy, především v kosmetické oblasti. Tzn. živočišné zdroje - mléko, žloutky, včelí vosk a med, Lanolin, Elastin, norkový olej, tuk. Alternativy: výhradně rostlinné zdroje.
 • Pryskyřicová glazura - viz. Šelak.

R

 • Rennet, Rennin - enzym ze žaludků telat. V sýrarenství, cukrovinkách, jako srážedlo. Alternativa: mikrobilologická srážedla, bakteriální kultura, citronová šťáva.
 • RNA - je ve všech žijících buňkách. V jejich jádrech, ale i v cytoplazmě ve zvláštních útvarech tzv. ribozómech. Vnich vznikají bílkoviny. Užívá se jako protein v šamponech a kosmetice. Alternativa: rostlinné buňky.
 • Rybí tuk - z tresek, sardinek, velryb a tuleňů. Důležitá tuková surovina z které se vyrábí mazací směsi, dále se zušlechťuje , nazývá se pak degras, moellon nebo sulfatovaný rybí tuk. Užívá se ve vitamínech, posiluje vitamín D. Alternativa: uměle. Další modifikace: PEG-8 Hydrogenated Fish Glycerides, C30-46 Piscine Oil, Menhaden Oil, Pogy Oil, Mossbunker Oil, Fish Oil, Fish Glycerides.
 • Rybí šupiny - užívá se při výrobě třpytivého efektu v make-upu aj. Alternativa: slída, umělé hedvábí, umělé perly.
 • Ribonukleová kyselina - viz. RNA


Živočišné přísady-seznam- a-k

31. srpna 2006 v 8:08 Testování na zvířatech

A

 • Adrenalin - zvýšený obsah v krvi lze pozorovat u zvířat ve stresových situacích. Je produkovaná dření nadlevinek. První objevený hormon. Používá se v lékařství. Alternativa: umělá výroba.
 • Alanin - viz. Aminokyseliny
 • Alantoin - močová kyselina z hovězího dobytka, většinou krav. Vyskytuje se také v mnoha rostlinách (hlavně v kostivalu). V kosmetice se používá především na pleťové krémy a tělová mléka, užívá se při léčení ran a vředů. Dá se získat z alcloxa, aldioxa. Alternativa: extrakt z kořene kostivalu, uměle.
 • Albumin - je důležitá součást tělních tekutin (krev, mléko, mozkomíšní mok). Hlavní bílkovina krevní plazmy. Získává odpařením dobytčí krve za nízké teploty a snížením tlaku. Vaječný albumin, sérumalbumin v krvi, laktaalbuimin v mléce. Přidává se do lepidel a klihů, zvyšuje vodovzdornost a vytrvzení klihu. Alternativa: rostlinné zdroje viz. Živočišné klihy
 • Alcloxa - viz. Alantoin
 • Aldioxa - viz. Alantoin
 • Alfahydroxydové kyseliny - veškeré kyseliny jsou užívány při výrobě produktů zabraňujícícm tvorbě vrásek a svislé kůže. Laktické kyseliny jsou získávány ze zvířat viz. laktické kyseliny. Alternativa: glykolické kyseliny, citronové kyseliny a salycylické kyseliny, které jsou získávány z rostlin a ovoce.
 • Ambra - výměšek vorvaně, voskovitá vonná látka vznikající v jeho střevě. Užívá se jako ustalovač v parfumérii a jako aroma v potravinářství a nápojích. Alternativa: uměle, rostlinné zdroje.
 • Aminokyseliny - stavba bloků proteinů všech zvířat a rostlin. Stavební jednotky bílkovin a peptidů. V kosmetice, vitamínech, šamponech…atd. Alternativa: uměle, rostlinné zdroje Aminosuccinativní kyseliny (viz. asparatické kyseliny).
 • Angora - tkanina ze srsti angorských králíků. Lehká, jednobarevná i vícebarvená tkanina z mykané příze. Užívá se v oděvním průmyslu na dámké šaty, kostýmy a lehké pláště. Alternativa: umělá vlákna.
 • Arachidonické kyseliny - tekutá nenasycená mastná kyselina, která se nachází v játrech, mozku, žlázách a tuku zvířat a lidí. Užívá se v živočišném průmyslu, v kosmetice, výroba pleťových krémů a mastí ke zmírnění ekzémů a vyrážek. Alternativa: uměle, aloe vera, olej z čajovníku, calendulová mast.
 • Arachydilické proprionaty - vosk získáván ze živočišného tuku. Alternativa: rostlinný olej, olej z buráků.
 • Asparatické kyseliny, Aminosucinativní kyseliny - jsou získávány z živočišných tak i rostlinných zdrojů (melasa).

B

 • Barviva - viz. Barvy
 • Barvy - pigmenty z živočišných, rostlinných a umělých zdrojů užívány v potravinářství, kosmetice a dalším širokém odvětví. Šarlat je z hmyzu. Alternativa: řepa, šafrán, mrkev, chrolofyl, hrozny…
 • Benzeoová kyselina - v téměř všech obratlovcích a bobulích. Užívá se při výrobě ustní vody, deodorantů, krémů, mléka po holení… Alternativa: Z aromaticky vonících pryskyřic styračových stromů rostoucích v Číně, Sumatře, Thajsku a Kambodži. Dnes se vyrábí synteticky z ropy.
 • Beta karoten - viz. Karoten
 • Biotin (Vitamín H, Vitamín B Faktor) - derivát imidazolu, izolovaný z vaječného žloutku, patří ke skupině růstových látek. Ve všech žijících buňkách a ve větším množtví v mléce a kvasinkách. Je obsažen v ledvinách, játrech, kvasnicích, mléku, ořechách, obilninách a vaječném žloutku. Užívá se jako látka v kosmetice, šamponech, krémech… Alternativa: rostlinné zdroje.
 • Bílky - ve vejcích, svalech, krvi a v mnoha rostlinných tkáních a tekutinách. V kosmetice jsou bílky obvykle získávány z vaječných bílků a jsou užívány jako sražená činidla. Mohou však vyvolávat alergické reakce. Používají se v potravinářském průmyslu - v koláčcích, sušenkách, bonbonech aj. Alternativa: uměle se získává z bílkovin.

C

 • Cetylalkohol - vosk z vorvaňských semen či ze spermatu velryb a delfínů. Alternativa: rostlinný cetylalkohol (kokosový ořech), umělý tuk.
 • Cetyl palmitate - viz. Tuk
 • Civet (Civeton) - vyšší alkalický keton z pižma cibetky. Mastný výměšek bolestivě odebírán ze žláz zvířat. Užívá se jako ustalovač v parfumérii. Alternativa: viz. alternativy pižmo.
 • Cortison - hormon z nadledvinkových žláz. Hojně užíván v lékařství. Alternativa: uměle.
 • Cystein, L-form - aminokyselina nacházející se v moči a koňské žíni. V potravinářství a jako změkčovadlo. Alternativa: rostlinné zdroje.

D

 • Dexpantenol - viz. Pantenol
 • Dimethyl stearamin - viz. Stearická kyselina
 • Duodenum substance - ze zažívacích traktů krav a prasat. Dává se do vitamínových tablet. Užívá se v lékařství. Alternativa: vegetariánské vitamíny, uměle.
 • Dygliceridy - viz. Monoglyceridy a Glycerin.

E

 • Elastin - skleroprotein, nejvýznamější bílkovina obsažená v pružných vláknech živých organismů. Získává se z jatečních zvířat - ze šlach krkovičky a aorty krav, šlachách, vazech, tepnách. Vyskytuje se v kožních vazivech zvířat jakožto vysoce elastické vlákno. Podobný kolagenu, protein obsažený téměř ve všech krémech a emulzích proti vráskám, protože činí pleť hladkou. Alternativa: uměle, proteiny z rostlinných tkání.
 • Ergokalciferol - viz. Vitamin D2
 • Ergosterol - viz. Vitamin D
 • Estradiol - viz. Estrogen
 • Estrogen, Estradiol - ženské hormony řídící pohlavní cyklus a reprodukci. Z moče březích klisen. Užíván jako lék, může mít však škodlivé účinky, především u dětí. Užívá se při problémech s otěhotněním, antikoncepční pilulky a při přechodu. V krémech, parfémech, tělová mléka, kde působí jako zpěňovač. Tzv. estrogenové terapie proti stárnutí pleti, které se užívají injekčně i perorálně, nepřinesly očekávané výsledky. Alternativa: tablety vyrobené na základě umělých steroidů nebo fytoestrogenů, z rostlin.

G

 • Glyceridy - estery vyšších mastných kyselin s trojsytným alkoholem glycerínem. Živočišné glyceridy - obsahují smíšené triglyceridy kyselin palmitové, stearové a olejové. Vedlejší součást obsahují cholesterol, tuková barviva, vitamíny A, D, E, K. Glycerid je nejběžnější lipid. Alternativa: semena rostlin, olivy, soja, lněné semínko…
 • Glycerin, Glycerol (Propantriol) - základní složka živočišných a rostliných tuků. Vedlejší výrobek mýdla z živočišného tuku. V kosmetice, potravinářství, chemický průmysl, ústní vody, zubní pasty, mýdla, masti, léky, mazadla... Alternativy: derováty z chaluh a ropy, zeleninový glycerin - vedlejší produkt zeleninového oleje, mýdla s rostlinného glycerolu.
 • Glyceryl - viz. Glycerin
 • Glyccreth 26 - viz. Glycerin
 • Glukoza Tyrosinase - viz. Tyrosinase
 • Glykogen - živočišný škrob, hromadí se v játrech (18% zcelkové hmotnosti jater) a ve svalech. Alternativa: rostlinné zdroje.
 • Guanin , Gvanin (Perlové esence) - získává se z rybích šupin. Základ rybonukleové a deotyrybonukleové kyseliny nacházející se v živočišných a rostlinných tkáních. V šamponu, laky na nehty a jiné kosmetice. Alternativa: umělé perly, uměle.

H

 • Hedvábí, Hedvábný prach - vláknotorné bílkoviny produkované housenkami motýlů a pavouky. Zámotek housenky Bombyx mori (bourec morušový) produkuje většinu hedvábí pro zpracování na tkaniny. Závitky jsou vařeny ve svých kokonech, aby zhedvábněly. V oděvním průmyslu. Hedvábný prach je získán z kokonů. Užívá se jako barvivo při výrobě pudrů, mýdel... Může vyvolat různé alergické reakce. Alternativa: vlákna z mlýčí, nylon, hedvábná vlákna (ze stromu Ceiba), umělé hedvábí.
 • Hlemýžď - v některé kosmetice.
 • Hovězí lůj - tuk získávaný z hovězího dobytka. Používá se jako činidlo, mazací směsi natírané za tepla. Alternativa: uměle.
 • Hyaluronická kyselina - protein získán z pupeční šňůry. Užívá se jako kosmetický olej. Alternativa: rostlinný olej.
 • Hyaluronidáza - enzym štěpící kyselinu hyaluronovou, která je složkou živočišných pojivových tkání. V kosmetice. Alternativa: rostlinné zdroje.
 • Hydrokortizon - viz. Kortison
 • Hydrolyzovaný živočišný protein - v kosmetice, hlavně v šamponech, vlasové výrobky. Alternativy: sojový protein, jiné rostlinné proteiny, (viz. alternativy ke Keratinu).

CH

 • Chitosan - odvozený od chitinu. Chitin - stavební polysacharid bezobratlých hub, zelených řas a korýšů. Užívá se při dietách ke snížení chuti k jídlu. Alternativy: maliny, luštěniny, sušené meruňky a další ovoce a zelenina.
 • Cholesterin - viz. Lanolín
 • Cholesterol - základní sterol živočišného původu obsažený v tucích (Cholesterin) - nervových tkáních (míšní provazec), vaječných žloutcích a krvi. Vysoký obsah cholesteridů má tuk z ovčí vlny lanolín. V kosmetice, oční krémy, šampony… Další příměsi: Dihydrocholesterol, Dihydrocholesterol, Octyledecanoate, Alternativy: pevný komplex alkonolů z rostlinných zdrojů. (2)

I

 • Imidazolidinylová močovina - viz. Močovina
  Inzulín - bílkovinový hormon vylučovaný beta-buňkami slinivky břišní, je složem z 51 aminokyselinových zbytků. Snižuje hladinu glukozy v krvi a umožňuje její využití pro buňky. Získáván ze slinivky vepřů. Je užíván miliony diabetiků denně. Alternativa: uměle, vegetariánské diety.
  Izopropyl palmitate - komplex smíšenin izomerů stearické kyseliny a palmitické kyseliny viz. Stearická kyselina.
  Izopropyl lanolát - viz. Lanolín
 • Izopropyl Myristate - viz. Myristická kyselina

K

 • Kančí štětiny - štětiny z divokých nebo zajatých, mrtvých kanců. Užívají se jako "přírodní" kartáče a koupelové a sprchové kartáče. Alternativa: rostlinná a umělá vlákna, nylon.
 • Kaprylaminové oxidy - viz. Kaprylické kyseliny.
 • Kapryl betaine - viz. Kaprylické kyseliny
 • Kaprylické kyseliny - tekutá mastná kyselina z kravského nebo kozího mléka. V parfumérii, mýdla. Deriváty: kaprylický triglycerid, kaprylaminový oxid, kaprylový betain. Alternativa: rostlinné zdroje, z palmy a kokosového oleje.
 • Kaprylický triglycerid - viz. Kaprylické kyseliny
 • Karbamid - viz. Močovina
 • Karmín, Cochineal - rudý pigment z rozdrceného šarlatového hmyzu - zaschlé samičky červce nopálového. Přes 70 000 brouků je zabito pro výrobu jedné libry této rudé barvy. Užíváno v kosmetice, šamponech, potravinářství. Může vyvolat alergické reakce. Alternativa: řepná šťáva - užívá se při výrobě pudrů, tvářenek, šampónů. Alkanetický kořen - z kořene těchto bylinkových stromů, užívá se jako červená inkoustová barva, do vína, rtěnky. Má odstíny i měděného a modrého zabarvení viz. Barvy
 • Karmínová kyselina - viz. Karmín, Carminic Acid - Natural Red No.4 (2)
 • Karoten (Provitamín A, Beta Karoten) - pigment vyskytující se ve většině živočišných tkání a v rostlinách. Pro rozpustnost v tucích se nazývá též lipochrómy. Žlutý karoten (Lutein) ze žloutků. Užívá se jako barva v kosmetice a při výrobě vitamínu A. Alternativa: červené karoteny obsažené v mrkvi, rajčatech; žluté, oranžové - podzimní listí, květy pampelišek…
 • Kazeín (Kasein) - fosfoprotein obsažený v mléce. Charakteristická složka všech mlék - mléčný protein. V kosmetice, vlasových přípravcích, pleťových maskách, výchozí surovina pro výrobu některých umělých hmot… Alternativa: sojový protein, sojové mléko a ostatní rostlinná mléka.
 • Kazeinát - viz. Kasein
 • Kazeinový klíh - připraví se rozpuštěním Kazeínu (bílkovina obsažená v mléce). Klih je odolnější vůči vodě než klihy kostní a kožní. Výroba lepidel. Alternativa: přírodní zdroje (viz. Živočišné klihy).
 • Kašmír - vlna z kašmírových koz. V oděvním průmyslu. Alternativa: umělá vlákna.
 • Keratin - skleroproteiny tvořící podpůrné a ochranné tkáně v srsti, peří, kůži, nehtech a kopytech. Nejstabilnější ze všech bílkovin. Protein z odpadu různých jatečních zvířat. Používá se v šamponech, vlasovou kosmetiku, jako permanentní roztok. Alternativa: sojový protein, mandlový olej, amla olej (z ovoce indického stromu). Další modifikace: Animal Keratin Amino Acids, Hydrolyzed Animal Keratin, Hydrolyzed Keratin, Keratin, Keratin Amino Acids, Tea-Lauroyl Animal Keratin Amino Acids,... (2)
 • Kolagen - viz. Živočišné klihy - skleroprotein hydrolizující se na klih, je obsažen v kůži, šlachách a chrupavkách. Tvoří základ kostní a chrupavkové tkáně. Získává se z odpadů z jatek a koželužen (kosti, kůže) chemickou proměnou. Obvykle získáván ze živočišné tkáně. Široce popularizován a užíván jako součást regeneračních kosmetických přípravků, kde je důležitou součástí koria, ale nebyl podán žádný věrohodný průkaz, že může být v zevní aplikaci pro kůži užitečný. Alternativa: sojový protein, mandlový olej, Další modifikace: Animal Collagen Amino Acids, Desamido Animal Collagen, Desamidocollagen, Soluble (Animal) Collagen, Tea-Lauroyl Animal Collagen... (2)
 • Kostní popel - živočišný kostní popel. K výrobě porcelánu, k bělení cukru, při výrobě akvarijních filtrů. Alternativa: umělé kalciové fosfáty.
 • Kostní moučka - rozdrcená živočišná kostní moučka. V umělých hnojivech, v některých vitamínech doplňující zdroj kalcia, v zubních pastách. Aternativa: u hnojiv - mrva, rostlinný kompost, u zubních past - dolomity, křída, vitamíny - vegetariánské vitamíny.
 • Kožešina - viz. Kůže. Kůže získaná ze zvířat jak chovaných na farmách v krutých podmínkách, v domácnostech, tak zvířat ulovených ve volné přírodě (norek, liška, králík, tuleň, pes…) Alternativa: umělá výroba.
 • Krev - z jatečních zvířat. Užívá se jako lepidlo v dřevařství, také v sýrárenství, v medicíně, chemický průmysl, kosmetika, také lze použít v potravinářství jako lecitin. Alternativa: uměle, rostlinné zdroje.
 • Krokodýlí kůže - viz. Kůže
 • Kůže - používá se surová kůže jatečních, ale i chovaných zvířat v domácnostech a na farmách (králík, hovězí dobytek, prase, telecí, kočka, pes) ale i exotická zvířata - krokodýl, had. Některá zvířata jsou takto lovena ve volné přírodě, i ohrožené druhy zvířat. Použití v oděvním a kožedělném průmyslu - kabelky, boty, pásky, bundy. Mezi kůže musíme počítat samozřejmě i kožešiny (viz. Kožešiny). Alternativa: syntetická vlákna, umělé tkaniny. Další modifikace: Pigskin Extract - v kosmetice, (2)


Živočišné přísady

31. srpna 2006 v 8:06 Testování na zvířatech
INFORMACE K SEZNAMU
Seznam PETA pomáhá spotřebitelům vyhnout se živočišným přísadám v potravinách, kosmetice a jiných výrobcích. Seznam obsahuje všechny hlavní a nejběžnější známé přísady, ale samozřejmě, že některé se zřejmě nepodařilo zaznamenat, protože existuje několik tisíc technických a patentovaných názvů různých přípravků, kromě toho mnoho přípravků může být jak živočišného tak rostlinného nebo umělého původu. Pokud chcete zjistit, zda určitý produkt obsahuje určité ingredience, kontaktujte firmu, která ho vyrábí. Dobrými zdroji těchto informací jsou konzumní slovníky kosmetických přípravků a konzumní slovníky stravovacích dodatků. Většina z nich je dostupná v knihovnách.
Některé živočišné přísady nejsou zpracovány do konečného produktu, ale užívají se ve výrobním procesu. Tisíce produktů na prodejních pultech mají označení těžko rozluštitelná. V tom případě je téměř nemožné, že by šlo o vegansky čistý výrobek.Ale není zvlášť těžké se vyhnout produktům s živočišnými přísadami. Sami se můžete rozhodnout, zda zachráníte životy mnoha zvířat.

Zdroje:

 • Ze seznamu PETA - www.peta.com - přeložila Helena Potůčková.
 • S využitím: Co je co? Příručka pro každý den, R. Reisenaur s kolektivem; Organická chemie - E. Buchar, J. Doubrava, T. Lipthay; Kosmetická problematika v dermatologické praxi. Poznáváme organickou chemii - J. Pacák; doplnila Svatka Jirmusová

Dodatek dle VGT:

 • Amerachol (TM) - obchodní značkou chráněný zvířecí výtažek...
 • Amniotic Fluid - roztok připravený ze zvířecího zárodku
 • Amylase - amyláza - enzym z hovězího žaludku
 • Animal Tissue Extract - Epiderm Oil - extrakt ze zvířecí tkáně
 • Brain Extract - extrakt z mozku...
 • Calfskin Extract - extrakt z telecího epidermu
 • Cantharides Tincture - Spanish Fly - španělské mušky na potenci
 • Catharidin
 • Embryo Extract - extrakt ze živočišného embrya
 • Human Placental Protein - protein z lidské placenty
 • Human Umbilical Extract - extrakt z lidské pupeční šňůry
 • Liver Extract - extrakt z jater
 • Muscle Extract - extrakt ze svaloviny
 • Ovarian Extract - extrakt z vaječníku
 • Placental Enzymes, Lipids and Proteins - enzymy, tuky a proteiny z placenty
 • Placental Extract - extrakty z placenty
 • Placental Protein - proteiny z placenty
 • Sodium Chondroitin Sulfate - látka z pojivové tkáně chrupavek
 • Spleen Extract - extrakt ze sleziny
 • Testicular Extract - extrakt z varlete
 • Živočišné Proteiny - Protein, Animal Protein - kromě rostl. proteinů - např. soja protein. Další modifikace: AMPD Isoteric Hydrolyzed Animal Protein, Benzyltrimonium Hydrolyzed Animal Protein, Ethyl Ester of Hydrolyzed Animal Protein, Hydrolyzed Animal Protein, Isostearic Hydrolyzed Animal Protein, Isostearoyl Hydrolyzed Animal Protein, Lau-roylhydrolyzed Animal Protein, MEA-Hydrolyzed Animal Protein, Myristoyl Hydrolyzed Animal Protein, Oleamidopropyl Dimethylamine Hydrolyzed Animal Protein, Oleoyl Hydrolyzed Animal Protein, Palmitoyl Hydrolyzed Animal Protein, Potassium Undecylenoyl Hydrolyzed Animal Protein, Sodium Coco-Hydrolyzed Animal Protein, Sodium Soya Hydrolyzed Animal Protein, Sodium / TEA-Lauroyl Hydrolyzed Animal Protein, Sodium / TEA-Undecylenoyl Hydrolyzed Animal Protein, Tea-Abietoyl Hydrolyzed Animal Protein, Tea-Coco Hydrolyzed Animal Protein, Tea-Myristol Hydrolyzed Animal Protein, Tea-Undecylenoyl Hydrolyzed Animal Protein, Triethonium Hydrolyzed Animal Protein Ethosulfate, Zinc Hydrolyzed Animal Protein, ...

Výrobky testované na zvířatech

31. srpna 2006 v 8:02 Testování na zvířatech

Tady jsem vám zase skopírovala výrobky, které jsou testované na zvířatech a zárove%n ty, které bychom si neměli kupovat, jestli chceme zastavit týrání na zvířatech...

A
Alberto-Culver (Tresemmé, Sally Beauty Supply, Alberto VO5, TCB Naturals)
Allergan
Arm & Hammer (Church & Dwight)

B

Bausch & Lomb
Benckiser (Coty, Lancaster, Jovan)
Bic Corporation*
Block Drug Co. (Polident, Sensodyne, Tegrin, Lava, Carpet Fresh)
Boyle-Midway (Reckitt & Colman)
Braun (Gillette Company)*
Bristol-Myers Squibb Co. (Clairol, Ban Roll-On, Keri, Final Net)

C

Carter-Wallace (Arrid, Lady's Choice, Nair, Pearl Drops)
Chesebrough-Ponds (Fabergé, Cutex, Vaseline)
Church & Dwight (Arm & Hammer)
Clairol, Inc. (Bristol-Myers Squibb)
Clorox (Pine-Sol, S.O.S., Tilex, ArmorAll)
Colgate-Palmolive Co. (Palmolive, Ajax, Fab, Speed Stick, Mennen, SoftSoap)
Coty (Benckiser)
Cover Girl (Procter & Gamble)

D

Dana Perfumes (Alyssa Ashley)
Del Laboratories (Flame Glow, Commerce Drug, Sally Hansen)
Dial Corporation (Purex, Renuzit)*
DowBrands (Glass Plus, Fantastik, Vivid)
Drackett Products Co. (S.C. Johnson & Son)

E

Elizabeth Arden (Unilever)
Erno Laszlo

G

Gillette Co. (Liquid Paper, Flair, Braun, Duracell)*
Givaudan-Roure

H

Helene Curtis Industries (Finesse, Unilever, Suave)

J

Jhirmack (Playtex)
Johnson & Johnson (Neutrogena)

K

Kimberly-Clark Corp. (Kleenex, Scott Paper, Huggies)

L

Lamaur
Lever Bros. (Unilever)

M

Max Factor (Procter & Gamble)
Mead
Melaleuca
Mennen Co. (Colgate-Palmolive)

N

Neoteric Cosmetics
Noxell (Procter & Gamble)

O

Olay Co./Oil of Olay (Procter & Gamble)
Oral-B (Gillette Company)*

P

Pantene (Procter & Gamble)
Parfums International (White Shoulders)
Parker Pens (Gillette Company)*
Perrigo
Pfizer (Bain de Soleil, Plax, Visine, Desitin, BenGay)
Playtex Products, Inc. (Banana Boat, Woolite, Jhirmack)
Procter & Gamble Co. (Crest, Tide, Cover Girl, Max Factor, Giorgio)

R

Reckitt & Colman (Lysol, Mop & Glo)
Richardson-Vicks (Procter & Gamble)

S

Sally Hansen (Del Laboratories)
Sanofi (Oscar de la Renta, Yves Saint Laurent)
Schering-Plough (Coppertone)
Schick (Warner-Lambert)
S. C. Johnson Wax (Pledge, Drano, Windex, Glade)
SmithKline Beecham
SoftSoap Enterprises (Colgate-Palmolive)
Sun Star

T

3M (Scotch, Post-It)

U

Unilever (Lever Bros., Calvin Klein, Elizabeth Arden, Helene Curtis, Diversey)

V

Vidal Sassoon (Procter & Gamble)

W

Warner-Lambert (Lubriderm, Listerine, Schick)
Poznámka: Výrobky označené * v současné době se přiklánějí k zákazu testování kosmetiky na zvířatech.

Výrobky netestované na zvířatech

31. srpna 2006 v 7:57 Testování na zvířatech

Tady jsem pro vás zkopírovala seznam kosmetiky, která se netestuje na zvířátkách...Ty nejznámější jsou asi Avon a Oriflame...

A

ABBA Products, Inc. *
ABEnterprises
Abercrombie & Fitch (The Limited)
Abkit, Inc. (CamoCare)
Abra Therapeutics *
Advanage Wonder Cleaner *
Ahimsa Natural Care *
Alba Botanica
Alexandra Avery Body Botanicals
Alexandra de Markoff (Parlux Fragrances)
Allens Naturally *°
Almay (Revlon)
Aloegen Natural Cosmetics (Levlad)
Aloette Cosmetics
Aloe Up, Inc.
Aloe Vera of America, Inc.
Alvin Last
Amazon Premium Products *
American Formulating & Manufacturing *
American International
American Safety Razor (Personna, Flicker, Bump Fighter)
America's Finest Products Corp. *
America's Finest Products Corp. *
Amitée Cosmetics
Amoresse Labs
Amway c
The Ananda Collection *
Ancient Formulas
Andrea International Industries(Clear Perfection)
The Apothecary Shoppe
Aramis (Estée Lauder)
Arbonne International
Ardell International
Arizona Natural Resources
Aromaland, Inc.
Aroma Vera Co.
Astonish Industries *
Atmosa Brand Aromatherapy Products *
Aubrey Organics
Aunt Bee's Skin Care
Aura Cacia *
Auroma International (Ayurherbal Corp.) *
Auromere Ayurvedic Imports *°
The Australasian College of Herbal Studies
Autumn-Harp °
Avalon Organic Botanicals
Aveda
Avigal Henna *
Avon c
Ayurherbal Corp *
Ayurveda Holistic Center *

B

Bare Escentuals Basically Natural *
Basic Elements Hair Care System *
Basis (Beiersdorf)
Bath & Body Works
Bath Island, Inc.
Baudelaire, Inc. °
BeautiControl Cosmetics
Beauty Naturally
Beauty Without Cruelty *
Beehive Botanicals, Inc.
Beiersdorf (Nivea, Eucerin, La Prairie) c
Bella's Secret Garden
Belle Star, Inc.
Berol (Sanford)
Better Botanicals
Beverly Hills Cold Wax
BioFilm, Inc. *
Biogime *
Biokosma (Caswell-Massey)
Bio Pac, Inc. *°
Bio-Tec Cosmetics
Biotone
Bo-Chem Co.
Body Encounters
Bodyography
The Body Shop, Inc. °
Body Time
Bon Ami/Faultless Starch
Bonne Bell
Börlind of Germany °
Botan Corporation *
Botanics Skin Care *
Brocato International *
Bronzo Sensualé *°
Brookside Soap Company *
Bug Off *

CCaeran
California SunCare
CamoCare Camomile Skin Care Products (Abkit, Inc.)
Candy Kisses Natural Lip Balm *°
Carina Supply, Inc.
Carlson Laboratories
Carma Laboratories
Caswell-Massey
Celestial Body
Chanel, INc. c
Chatoyant Pearl Cosmetics
Christian Dior c
Christine Valmy, Inc.
Chuckles, Inc. (Farmavita USA)
CiCi Cosmetics
Cinema Secrets *
Citius USA *
Citré Shine
Clarins of Paris c
Clear Conscience *
Clearly Natural Products *°
Clear Vue Products, Inc. *
Clientele
Clinique Laboratories
Colorations *
Color Me Beautiful
Color My Image °
Columbia Cosmetics Mfg.
Common Scents
Compar, Inc.
The Compassionate Consumer
Compassionate Cosmetics
Compassion Matters
Conair (Jheri Redding)
Concept Now Cosmetics (CNC)
Cosmair (L'Oréal, Lancôme, Maybelline)
Cosmyl, Inc.
Cot 'N Wash, Inc. *
Country Comfort
Country Save Corp. *
Countryside Fragrances *
Crabtree & Evelyn
Creme de la Terre
Crown Royale, Ltd. *
CYA Products, Inc. *

D

Dallas Manufacturing Co.
Decleor USA, Inc.
Deodorant Stones of America *
Derma-E.
Dermalogica
Dermatologic Cosmetic Labs
Desert Essence
DeSoto (Keystone Consolidated Industries)
Diamond Brands, Inc.
Donna Karan Beauty Company (Estée Lauder)
Dr. A.C. Daniels, Inc.
Dr. Bronner's Magic Soaps *°
Dr. Goodpet °
Dr. Hauschka Skin Care
D.R.P.C. (AmerAgain) *
Dr. Singha's Natural Therapeutics*

E

Earth Friendly Products
Earthly Matters *
Earth Science °
Earth Solutions *
Eberhard Faber (Sanford)
E. Burnham Cos.
Ecco Bella Botanicals
Eco-DenT °
Eco Design Company
Ecover
Edward & Sons Trading Co.
Elizabeth Grady Face First
Elizabeth Van Buren Aromatherapy *°
English Ideas °
Espial Corp. *°
Essential Aromatics *
Essential Oil Company
Essential Products of America *°
Estée Lauder (Clinique, Origins) c
Eucerin (Beiersdorf)
European Gold
EuroZen *
Eva Jon Cosmetics
Evans International
Every Body, Ltd. (Mountain Ocean)

F

Face Food Shoppe
Faces by Gustavo
Facets/Crystalline Cosmetics
Faith Products
Farmavita USA (Chuckles, Inc.)
Faultless Starch (Bon Ami)
Fernand Aubry
Fleabusters/Rx for Fleas °
Flower Essences of Fox Mountain *
Focus 21 International
Food Lion (house brand products only)
Forest Essentials
Forever Living Products c
Forever New International *°
For Pet's Sake Enterprises, Inc.
Fragrance Impressions
Frank T. Ross (Nature Clean) *
Freeda Vitamins, Inc.
Freeman Cosmetics Corp. c
Free Spirit Enterprises *
French Transit *°
Frontier Natural Products Co-op
Fruit of the Earth

G

Garden Botanika
Garnier (L'Oréal)
Georgette Klinger
Gigi Laboratories
Giovanni Cosmetics *
Golden Pride/Rawleigh
Goldwell Cosmetics (USA)
Green Ban *
Greentree Laboratories, Inc.
Gryphon Development (The Limited)

H

Halo Purely for Pets
Hard Candy, Inc.
Hargen Distributing, Inc. *
Hawaiian Resources Co. *°
The Health Catalog
HealthRite/Montana Naturals °
Healthy Times *
Helen Lee Skin Care & Cosmetics
Henri Bendel (The Limited)
Herbal Products & Development °
The Herb Garden *
h.e.r.c. Consumer Products, Inc. *
Hewitt Soap Company
Hobé Laboratories, Inc.
Homebody (Perfumoils, Inc.)
Home Health Products
Home Service Products Co. *°
House of Cheriss
H 2O Plus
Huish Detergents

I

Ida Grae (Nature's Colors Cosmetics)
Il-Makiage
ILONA
I natural cosmetics (Cosmetic Source)
Innovative Formulations, Inc. *
International Rotex *
International Vitamin Corp.
InterNatural, P.O. Box 1008
IQ Products Company
Island Dog Cosmetics °
IV Trail Products *

J

Jacki's Magic Lotion
James Austin Company
Jane (Estée Lauder)
Jason Natural Cosmetics °c
J.C. Garet, Inc.
Jeanne Rose Aromatherapy
Jennifer Tara Cosmetics °
Jessica McClintock, Inc.
Jheri Redding (Conair)
Joe Blasco Cosmetics
John Amico Expressive Hair Care
John Paul Mitchell Systems °
JOICO Laboratories *
Jolen Creme Bleach
J.R. Liggett *°
Jurlique Cosmetics

K

Katonah Scentral
K.B. Products
Kenic Pet Products
Ken Lange No-Thio Permanent Waves *
Kenra Laboratories
Kiehl's Since 1851
Kiss My Face °
Kleen Brite Laboratories
KMS Research
KSA Jojoba *°

L

La Costa Products
LaCrista *
Lady of the Lake Co. *°
LaNatura *
Lancôme (Cosmair) c
Lander Co., Inc.
L'anza Research International *
La Prairie, Inc. (Beiersdorf)
Lee Pharmaceuticals
Levlad/Nature's Gate°
Liberty Natural Products, Inc. *
Life Dynamics, Inc.,
Life Tree Products (Sierra Dawn) *
Lightning Products, 1900 Erie St.
Lily of Colorado, P.O. Box 12471
Lime-O-Sol Company (The Works)
Little Forest Natural Baby Products *°
Liz Claiborne Cosmetics
Lobob Laboratories *°
Logona USA
L'Oréal (Cosmair, Maybelline, Lancôme) c
Lotus Light
Louise Bianco Skin Care, Inc.

M

M.A.C. Cosmetics
Magick Botanicals
The Magic of Aloe
Mallory Pet Supplies
Manic Panic (Tish & Snooky's)
Marcal Paper Mills, Inc. *°
Marché Image Corp.
Marilyn Miglin Institute
Mary Kay Cosmetics °
Masada *
Mastey de Paris
Maybelline (L'Oréal)
Mehron
Mere Cie
Merle Norman
Mia Rose Products *°
Michael's Naturopathic Programs °*
Michelle Lazar Cosmetics, Inc.
Micro Balanced Products *
Mill Creek
Mira Linder Spa in the City
Montagne Jeunesse °c
Montana Naturals/HealthRite
Mother's Little Miracle *
Mountain Ocean (Every Body Ltd.)
Mr. Christal's
Murad

N

Nadina's Cremes°
Nala Barry Labs *
Narwhale of High Tor
Natracare *
Natura *
Naturade Cosmetics
Natural (Surrey)
Natural Animal Health Products
Natural Bodycare *
Natural Chemistry
Naturally Yours *
Natural Products Co. *
Natural Research People
Natural Science *°
Natural World
Nature Clean (Frank T. Ross)
Nature de France *
Nature's Acres
Nature's Best (Natural Research People) *
Nature's Country Pet *
Nature's Plus
Nectarine
Neocare Labs *
Neo Soma
New Age Products *
Neway, Little Harbor *
Neways
New Chapter Extracts *
Nexxus
Nikken
Nirvana *°
Nivea (Beiersdorf) c
No Common Scents
Nordstrom Cosmetics
Norelco *
North Country Glycerine Soap
N/R Laboratories, Inc.
NuSkin International c
NutriBiotic
Nutri-Cell*
Nutri-Metics International

O

The Ohio Hempery
Oliva *
OPI Products
Orange-Mate *
Oriflame Corp. c
Origins Natural Resources (Estée Lauder)
Orjene Natural Cosmetics
Orlane
Orly International
Otto Basics-Beauty 2 Go!
Oxyfresh Worldwide *

P

Pacific Scents *
Parlux Fragrances (Perry Ellis, Todd Oldham) *
Pathmark Stores (house brand products only)
Patricia Allison Natural Beauty
Paul Mazzotta *
Paul Mitchell *°
Perfect Balance Cosmetics
The Pet Connection
PetGuard
Pets 'N People *
Pharmagel International *
Pierre Fabre (Physicians Formula)
Pilot Corporation of America *
Planet *
PlantEssence
Prescriptions Plus
Prescriptives
Prestige Cosmetics
Prestige Fragrances
The Principal Secret
Professional Pet Products *
Pro-Tec Pet Health °
Pure & Basic Products *
Pure Touch Therapeutic Body Care *

Q

Quan Yin Essentials *
Queen Helene

R

Rachel Perry °
Rainbow Research Corporation
The Rainforest Company
Ralph Lauren Fragrances (Cosmair)
Real Animal Friends *
Redken Laboratories (Cosmair)
Rejuvi Skin °
Reviva Labs
Revlon (Almay, Jean Naté)
Rivers Run
Royal Labs Natural Cosmetics *
Rusk

S

Sacred Blends °
Safeway (house brand products only)
Sagami *
Sanford (Berol, Eberhard Faber)
Santa Fe Botanical Fragrances *
Santa Fe Soap Company *
Sappo Hill Soap Works *
Sassaby (Jane, Estée Lauder)
Schiff Products
Scruples
Sea-renity
Sebastian International (Wella)
SerVaas Laboratories *
Seventh Generation *°
Shadow Lake, Inc. *
The Shahin Soap Co. *
Shaklee Corporation
Shikai (Trans-India Products)
Shirley Price Aromatherapy °
Shivani Ayurvedic Cosmetics
Simplers Botanical Co. *
Simple Wisdom
Sinclair & Valentine
Sirena (Tropical Soap Co.)8 *
Smith & Vandiver, Inc.
The Soap Opera *°
Sojourner Farms Natural Pet Products
Solgar Vitamin Co.
Sombra Cosmetics
Sonoma Soap Company
SoRik International
Soya System
Spa Natural Beauty
Staedtler
Stanhome Inc.
Steps in Health
Stevens Research Salon Products *
Studio Magic
Sukesha (Chuckles)
Sumeru *
SunFeather Natural Soap Co. *
Sunrider International
Sunrise Lane Products
Sunshine Natural Products *
Sunshine Products Group *
Supreme Beauty Products Co.
Surrey, 13110 Trails End Rd.

T

Tammy Taylor Nails
TaUT by Leonard Engelman
TerraNova
Terressentials *
Thursday Plantation Tish & Snooky's (Manic Panic)
Tisserand Aromatherapy *
Tom's of Maine °
Tova Corporation
Trader Joe's Company
Travel Mates America
Tressa, Inc.
TRI Hair Care Products
Trophy Animal Health Care
Tropix Suncare Products °
Truly Moist (Desert Naturels)
Tyra Skin Care
The Ultimate Life

U

Ultima II (Revlon)
Ultra Glow Cosmetics *
Un-petroleum Lip Care
Upper Canada Soap & Candle Makers
oUrban Decay
USA King's Crossing (Total Shaving Solution) *
U.S. Sales Service (Crystal Orchid) *

V

Vapor Products
Vermont Soapworks
Veterinarian's Best *
Victoria's Secret
Virginia Soap
Von Myering by Kristina *
V'tae Parfum & Body Care

W

Wachters' Organic Sea Products
Wala-Heilmittel *
Warm Earth Cosmetics *
Weleda c
The Wella Corporation (Sebastian) c
Wellington Laboratories
Whip-It Products *
Wind River Herbs
WiseWays Herbals
Womankind
Wysong

Z

Zia Natural Skincare Poznámky:
 • Výrobky označené * jsou výrobky, které neobsahují žádné živočišné přísady - mléko, vaječné produkty, jateční produkty, ovčí lanolin, med nebo včelí vosk. Tyto výrobky jsou vhodné pro vegany.
 • Výrobky označené ° jsou výrobky, které se shodují s CSCA - the Corporate Standart of Compassion of Animals.
 • Výrobky označené c jsou výrobky běžně k dostání na českém trhu (zdroj: Společnost pro zvířata).
 • V závorkách jsou uvedeny buď příklady produktů vyráběných tou společností nebo pokud je to aplikovatelné, její dceřinná či podpůrná společnost.
 • PETA uvádí, že zástupci firmy L´Oréal Petě odmítli písemně potvrdit, že nebudou testovat přísady ve výrobcích na zvířatech, i když ústně tak učinili.
 • Zdroj: PETA, USA

Zbytečná smrt!!!

31. srpna 2006 v 7:38 Testování na zvířatech
Při návštěvě obchodu s kosmetickými výrobky snadno nabudeme dojmu, že nabídka zkrášlujících krémů, parfémů apod. je nekonečná. Desítky výrobců nabízí stovky produktů, které by se měly výrazně lišit. Každý výrobce nás přesvědčuje, že právě jeho výrobek je ten "nejkvalitnější. Jeho složení je revoluční, účinky neuvěřitelné."Vše dělají údajně pro nás, naši krásu a zdraví. Investují do výzkumu, aby docílili optimálního složení a požadovaného účinku. Podobně znějící věty můžete slyšet v televizních reklamách nebo číst na stránkách časopisů. Jakým způsobem se však kosmetika testuje? Snad ne ještě na zvířatech? Nebyly již pokusy na zvířatech v kosmetickém průmyslu zakázány?
Bohužel vás musíme informovat, že drtivá většina kosmetiky se stále na zvířatech testuje! Nejedná se o bezbolestné metody, ale velmi kruté postupy při kterých jsou zvířata vystavena značnému utrpení (více). Testují se především ingredience použité v kosmetických produktech.
V České republice je situace poněkud složitější. Je zakázáno jak testování finálních výrobků tak i jejich složek. Problém je v tom, že pokud se určitá ingredience používá nejen v kosmetickém průmyslu, ale má širší použití, na zvířatech se zpravidla testuje. (více).
To však neznamená, že by v ČR prodávaná kosmetika nebyla testována na zvířatech. Opak je pravdou. Naprostá většina kosmetiky nabízené v českých drogeriích na zvířatech otestována byla. Z pohledu ochrany zvířat je zcela lhostejné, zda jsou testovány ingredience nebo finální výrobky.
Je to stále kosmetika vyráběná se značnou dávkou krutosti. Výrobci kosmetiky nemusí tyto pokusy provádět, mají na výběr jiné, spolehlivější a levnější metody. Stovky firem po celém světě jsou schopny vyrábět kosmetiku nejvyšší kvality bez pokusů na zvířatech. Alternativních metod existuje mnoho (více).
Proto jsme se rozhodli, že Vás budeme informovat o skutečné ceně za kosmetické výrobky. K tomuto účelu slouží tato stránka, která je součástí kampaně Za nahrazení pokusů na zvířatech. Přečtete si námi vznášené argumenty a snad budete mít vyšší motivaci pro nákup netestované kosmetiky. Máte na výběr! Vaše rozhodnutí může zastavit nebo naopak prodloužit utrpení zvířat. Řekněte "ne" pokusům na zvířatech, nic vás to nestojí a určitě tím zachráníte život mnoha zvířatům.
Tady jsme vám se Zuzkou stáhly něco opravdu zdrcujícího..jak je to hnusný!!!:-(((

Základní body

30. srpna 2006 v 11:49 Proti srsti
________________________________________________
ZÁKLADNÍ BODY

1. Tzv. kožešinová zvířata jsou zvláštní hospodářská zvířata se zvýšenými nároky na ustájení, postupy chovu a péči. Narozdíl od tradičních hospodářských zvířat, jde o volně žijící druhy zvířat, která se dosud plně geneticky nepřizpůsobila intenzivnímu chovu v zajetí. (více)

2. Řada odborných výzkumů dokázala, že v současnosti užívané systémy chovu omezují zvířata v některých základních fyziologických a etologických potřebách a vystavují je vysokému riziku strachu a jiného utrpení s možnými trvalými následky. (více)

3. Minimální požadavky welfare v intenzivních chovech je, s ohledem na bod 1, u všech druhů v současnosti chovaných kožešinových zvířat opodstatnělé posuzovat shodně jako v chovech volně žijících zvířat, příp. zájmových chovech. (více)

4. Možná účinná zlepšení welfare zvířat v intenzivních chovech jsou podstatně omezována ekonomickými hledisky chovu. V současné situaci chovů v České republice zřejmě nemohou být v praxi realizována jakákoliv potřebná zlepšení. (více)

5. Systematicky vyskytující se problémy kožešinových zvířat v současných intenzivních chovech nemohou být v moderní společnosti jednoznačně obhájeny svým zaměřením - produkcí kožešin, jako všeobecně zbytné suroviny. Z důvodů obtížného zajištění welfare zvířat, z důvodů biologických, etických nebo morálních byl chov zvířat na kožešiny omezen přímým zákazem ve třech zemích EU a v řadě jiných evropských zemích omezen ekonomicky nesplnitelnými chovnými požadavky. (více)

___________________________________________________________

PODKLADY

ad 1. Biologie, domestikace a adaptabilita zvířat

Druhy kožešinových zvířat (druhy převážně chované v České republice; přibližné stavy v r. 2002): Norek americký (Mustela vision) (18-20,000 zvířat); Liška modrá /polární (Alopex lagapus) a Liška stříbrná /obecná (Vulpes vulpes) (celkem 4-6,000 zvířat); Činčily pravá, vlnatá (Chinchilla lanigera) (16-30,000 zvířat); fretky /tchoři, psíci mývalovití, mývalové.

Jejich přirozená biologie viz např. Doporučení RE [2.1.2.2] (Čl. 2) nebo Cambridge

§ Odborné REFERENce [0.1]: SCAHAW A.-D. ; Cambridge A.-C; BMVEL A.-C.

POZICE KE ZMĚNĚ ZÁKONA - BIOLOGIE ŠELEM

Šelmy patří mezi biologicky nejvyvinutější řád obratlovců. Všechny nedomestikované formy šelem mají v chovu v zajetí zvýšené nároky na parametry ustájení a péče, z hlediska uspokojení jejich základních životních potřeb. více viz [2.2.2]

ad 2. Welfare v chovech

Systémy chovu zavedené v České republice: viz. souhrn Kožešinová zvířata [1.1]; Úroveň chovů v České republice [1.2.2]

§ Odborné REFERENce [0.1]: SCAHAW E.-M. ; Cambridge D.-F; BMVEL D.-E.

§ Fotografická dokumentace [6.0]

ad 3. Druhově dané požadavky kožešinových zvířat

Minimální druhově specifické požadavky pro chov norků, lišek nebo činčil v zajetí mají platit bez ohledu na účel chovu.

§ Švýcarský zákon a Nařízení na ochranu zvířat [2.1.2.1d]

§ Podmínky chovu savců volně žijících druhů v zajetí - doporučení ÚKOZ [2.1.2.6]

§ Porovnání současných parametrů ustájení u nás s předpisy v SRN a ve Švýcarsku [2.1.2.4]

ad 4. Podmínky chovatelů kožešinových zvířat v České republice

§ PODMÍNKY CHOVŮ KOŽEŠINOVÝCH ZVÍŘAT V ČESKÉ REPUBLICE [1.2]

§ Zpráva o chovech v České republice [1.1; str.10]
§ Fotografická dokumentace [6.0] (z většiny z tuzemských chovů)

ad 5. Celoevropský problém

§ PODMÍNKY CHOVŮ V JINÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍCH [1.3]

§ Legislativní ochrana kožešinových zvířat v některých evropských zemích [2.1.2.1]


Cesta na smrt

30. srpna 2006 v 11:44 Cesta na smrt
Pokud chcete podpořit jejich kampaň finančně, posílejte prosím své příspěvkyna č.ú.:

152049858/0300, variabilní symbol 2994
Za jakoukoli částku děkujeme!
Další stahlý článek...zde můžete posílat příspěvky..........:-(((((

Liščí farma

30. srpna 2006 v 11:33 Testování na zvířatech

Liščí farma Souměř

Farma v obci Souměř na Tachovsku je v současnosti jedním z nejhorších chovů svého druhu v České republice.
Po dvou letech, kdy jsme museli nechat většinu informací v tajnosti, zveřejňujeme základní údaje a dokumenty, které pořídil náš aktivista,
jež se zde nechal dočasně zaměstnat.